Kiến thức nền tảng và trọng tâm nguyên hàm

Kiến thức nền tảng và trọng tâm nguyên hàm

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 18

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106394]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm: Mở đầu về nguyên hàm và vi phân
2 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm: Công thức 1 và cách làm nhanh bằng phương pháp vi phân
3 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm: Công thức 2 3 và cách làm nhanh bằng phương pháp vi phân
4 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm: Công thức 4 5 và cách làm nhanh bằng phương pháp vi phân
5 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm: Bài toán tìm hẳng số C cơ bản
6 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm: Bài toán tìm hẳng số C nâng cao với hàm ẩn
7 Nguyên hàm của hàm số phân thức: Mẫu số là đa thức bậc nhất
8 Nguyên hàm của hàm số phân thức: Mẫu số là đa thức bậc 2 có hai nghiệm phân biệt
9 Nguyên hàm của hàm số phân thức: Mẫu số là đa thức bậc 2 có nghiệm kép
10 Phương pháp đặt ẩn phụ tính nguyên hàm: Đặt ẩn phụ tính nguyên hàm hàm số vô tỷ
11 Phương pháp đặt ẩn phụ tính nguyên hàm: Đặt ẩn phụ tính nguyên hàm hàm số mũ và logarit
12 Phương pháp đặt ẩn phụ tính nguyên hàm: Đặt ẩn phụ tính nguyên hàm hàm số đa thức và hữu tỷ
13 Phương pháp từng phần tính nguyên hàm: Khái niệm và phương pháp tính
14 Nguyên hàm hàm số lượng giác: Đặt ẩn phụ với hàm sin và cos
15 Nguyên hàm hàm số lượng giác: Đặt ẩn phụ với hàm tan và cot
16 Nguyên hàm hàm số lượng giác: Sử dụng các công thức lượng giác
17 Phương pháp từng phần tính nguyên hàm: Nguyên hàm từng phần với hàm ẩn