Kiến thức nền tảng và trọng tâm số phức

Kiến thức nền tảng và trọng tâm số phức

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 7

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106396]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Các phép tính cơ bản về số phức
2 Bài toán tìm số phức thỏa mãn yêu cầu cho trước
3 Quỹ tích phức phần 1
4 Quỹ tích phức phần 2
5 Căn bậc hai của số phức-Phương trình phức
6 Cực trị số phức phần 1
7 Cưc trị số phức phần 2