TOEIC 650-900: Kỹ năng đọc (READING)

TOEIC 650-900: Kỹ năng đọc (READING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 19

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106574]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Part 5: Hoàn thành câu 01
2 Bài luyện tập 1
3 part 5: hoàn thành câu 2
4 Bài luyện tập 2
5 Bài luyện tập 3
6 Part 5: Hoàn thành câu 03
7 Part 6: Hoàn thành đoạn 01
8 Bài luyện tập 4
9 Part 6: Hoàn thành đoạn 02
10 Bài luyện tập 5
11 Part 6: Hoàn thành đoạn 03
12 Bài luyện tập 6
13 Part 7: Những chiến lược chung
14 Bài luyện tập 7
15 Part 7: Đoạn văn đơn
16 Bài luyện tập 8
17 Part 7: Đoạn văn đôi 1
18 part 7: Đoạn văn đôi 2
19 Bài luyện tập 9