TOEIC 650-900: Kỹ năng nghe (LISTENING)

TOEIC 650-900: Kỹ năng nghe (LISTENING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 22

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [113047]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Nghe tả tranh 01
2 Bài luyện tập 01
3 Nghe tả tranh 02
4 Bài luyện tập 02
5 Câu hỏi và hồi đáp 01
6 Bài luyện tập 03
7 Câu hỏi và hồi đáp 02
8 Bài luyện tập 04
9 Câu hỏi và hồi đáp 03
10 Bài luyện tập 05
11 Hội thoại ngắn 01
12 Bài luyện tập 06
13 Hội thoại ngắn 02
14 Bài luyện tập 07
15 Hội thoại ngắn 03
16 Bài luyện tập 08
17 Bài nói ngắn 01
18 Bài luyện tập 09
19 Bài nói ngắn 02
20 Bài luyện tập 10
21 Bài nói ngắn 03
22 Bài luyện tập 11