TOEIC: Nghe theo chủ điểm

TOEIC: Nghe theo chủ điểm

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 54

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106553]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Numbers
2 Bài luyện tập 01
3 Times & Dates
4 Bài luyện tập 02
5 Food
6 Bài luyện tập 03
7 Music (Main theme: Christmas)
8 Bài luyện tập 04
9 Furniture and Rooms
10 Bài luyện tập 05
11 Prices
12 Bài luyện tập 06
13 Describing objects & people
14 Bài luyện tập 07
15 Shopping
16 Bài luyện tập 08
17 Holiday
18 Bài luyện tập 09
19 Traffic
20 Bài luyện tập 10
21 Jobs
22 Bài luyện tập 11
23 Leisure activities
24 Bài luyện tập 12
25 Airports
26 Bài luyện tập 13
27 At the airport
28 Bài luyện tập 14
29 At the bank
30 Bài luyện tập 15
31 Self Introduction
32 Bài luyện tập 16
33 At the restaurant
34 Bài luyện tập 17
35 On the telephone
36 Bài luyện tập 18
37 Shopping
38 Bài luyện tập 19
39 Renting
40 Bài luyện tập 20
41 Directions
42 Bài luyện tập 21
43 At school
44 Bài luyện tập 22
45 At the cinema
46 Bài luyện tập 23
47 At work
48 Bài luyện tập 24
49 Meetings
50 Bài luyện tập 25
51 At the hospital
52 Bài luyện tập 26
53 At the party
54 Bài luyện tập 27
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
KHÓA HỌC KHÁC