Kỹ năng xử lí bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ