Kỹ thuật sử dụng máy tính (Casio và Vinacal)

Kỹ thuật sử dụng máy tính (Casio và Vinacal)

Giáo viên: MOON.VN

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

200.000 đ Đăng ký

Giáo viên: MOON.VN

Số bài: 9

Hạn sử dụng: 15/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [106609]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Chinh phục đề thi QG bằng Casio (Phần 6)
2 Casio giải toán về tính đồng biến nghịch biến
3 Chinh phục đề thi QG bằng Casio (Phần 5)
4 Chinh phục đề thi QG bằng Casio (Phần 4)
5 Chinh phục đề thi QG bằng Casio (Phần 3)
6 Chinh phục đề thi QG bằng Casio (Phần 2)
7 Chinh phục đề thi QG bằng Casio (Phần 1)
8 Casio giải toán về Tiệm Cận
9 Casio giải toán về cực trị của hàm số