Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live A : Luyện đề Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 155

Hạn sử dụng: 30/06/2022

15 đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 15
15 đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG HN 15
BỘ ĐỀ VIP (SOẠN MỚI) 37
50 Đề Minh họa 2022 môn Hóa học 76
BỘ ĐỀ MINH HỌA TRONG SÁCH ID 51
BỘ ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG 2021 141
BỘ ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG (TUYỂN CHỌN) 60
BỘ ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG 2022 96
BỘ ĐỀ THI HỌC KỲ 7
Bài mới phát hành
1.Đề thi giữa học kỳ I năm 2022 - Sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định - Trường THPT Giao Thuỷ C
2.Đề thi giữa kỳ I năm 2022 - Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội - Trường THPT Lương Thế Vinh
3.Đề thi thử tốt nghiệp trường Lục Ngạn 1 - Bắc Giang lần 1
4.Đề thi định kỳ chuyên Bắc Ninh - Lần 1
5.Đề thi thử tốt nghiệp chuyên Hùng Vương - Phú Thọ lần 1
6.Thi định kỳ chuyên Bắc Ninh - Lần 2
7.Đề thi giữa kỳ I - Trường Bắc Đông Quan - Thái Bình
8.Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hoá học - Đề thi chính thức Mã 202 - 206 - 212 - 214 - 220 - 222
9.Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hoá học - Đề thi chính thức Mã 203 - 205 - 211 - 213 - 219 - 221
10.Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hoá học - Đề thi chính thức Mã 201 - 207 - 209 - 215 - 217 - 223
11.Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hoá học - Đề thi chính thức Mã 202 - 208 - 210 - 216 - 218 - 224
12.Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa học - Bộ Giáo dục và Đào tạo - mã 206
13.Đề 50 - Đề CHÍNH THỨC thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2021 - Đợt II
14.Đề 46 - Đề CHÍNH THỨC thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2021 - Mã 201
15.Đề 47 - Đề CHÍNH THỨC thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2021 - Mã 202
16.Đề 48 - Đề CHÍNH THỨC thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2021 - Mã 205
17.Đề 49 - Đề CHÍNH THỨC thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2021 - Mã 206
18.Đề 45 - Đề THAM KHẢO thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2021
19.Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD & ĐT - Tỉnh Bắc Ninh - Lần 2
20.Đề 41 - Đề CHÍNH THỨC thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2020 - Mã 201