Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live A : Luyện đề Hóa học 2023

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 262

Hạn sử dụng: 30/07/2023

50 Đề Minh họa 2023 môn Hóa học 88
Tổng ôn lý thuyết HÓA HỮU CƠ 36
Tổng ôn lý thuyết HÓA VÔ CƠ 24
Tổng ôn các chủ đề BÀI TẬP 33
Một số chủ để lý thuyết TỔNG HỢP 37
Bộ đề thi thử các trường và sở GD 2023 44
Bài mới phát hành
1.Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
2.Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
3.LiveVIP Hóa: YTHH Quy đổi AMIN xử lý tinh tế bài tập đốt cháy
4.Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác
5.Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác
6.Bài tập nâng cao - mở rộng về hỗn hợp CHẤT BÉO và AXIT BÉO
7.Bài tập biện luận - nâng cao về CHẤT BÉO
8.Thi online - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
9.Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
10.Thi online - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO
11.Cơ sở nền tảng - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO
12.LiveVIP Hóa - Chuyên đề hệ đặc trưng muối cacbonat - hiđrocacbonat và axit - Buổi 1
13.Hệ đặc trưng – kết hợp quá trình cho từ từ H+ vào (cacbonat; hiđrocacbonat) và ngược lại
14.Thêm từ từ dung dịch chứa H+ vào hỗn hợp cacbonat, hiđrocacbonat
15.Thêm từ từ hỗn hợp cacbonat, hiđrocacbonat vào dung dịch chứa H+
16.CĐ ĐIỆN PHÂN - Thuần điện phân dung dịch đơn chất tham gia
17.Thi online - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
18.Thi online - CĐ điện phân - Thuần điện phân dung dịch đơn chất tham gia
19. Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
20.CĐ ĐIỆN PHÂN - Thuần điện phân dung dịch hỗn hợp chất tham gia