Live A : Luyện đề thi thử môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 47

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

CHỦ ĐỀ 1 - ĐỀ THI ÔN TẬP HỌC KÌ VẬT LÝ 6
CHỦ ĐỀ 2 - ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ CÁC TRƯỜNG 2021 33
CHỦ ĐỀ 3 - BỘ ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2021 8
Bài mới phát hành
1.Đề thi thử tốt nghiệp Lần 2 - Sở Nghệ An 18/06/2021
2.Đề thi thử online Hải Dương - Lần 2 14/06/2021
3.Đề thi thử THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh - Lần 1-2021 13/06/2021
4.Đề Chuyên Lê Quý Đôn- Bình Định - L1 25/05/2021
5.Đề Sở Tiền Giang - L1 24/05/2021
6.Chữa đề Chuyên Lê Khiết - L1 23/05/2021
7.Đề chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - L3 22/05/2021
8.Đề Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - L1 21/05/2021
9.Đề Chuyên Long An - L1 20/05/2021
10.Đề trung tâm Thanh Tường - L3 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh