Live A : Luyện đề thi thử môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: 27

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

LUYỆN ĐỀ 01: CHỮA ĐỀ THI HỌC KÌ I & HỌC KÌ II 8
LUYỆN ĐỀ 02: CHỮA ĐỀ THI THỬ TOÀN QUỐC NĂM 2020 - 2021 (SỞ VÀ TRƯỜNG) 2
LUYỆN ĐỀ 03: LUYỆN 35 ĐỀ THI THAM KHẢO THẦY DUY BIÊN SOẠN 10
LUYỆN ĐỀ 04: CHỮA ĐỀ NẮM CHẮC ĐIỂM 8+ VÀ 9+ 0
LUYỆN ĐỀ 05: CHỮA CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM NGOÁI (2019 - 2020) 7
Bài mới phát hành
1.Live VIP: Đề tham khảo số 17 - thầy Duy biên soạn 18/06/2021
2.Live A: 16 câu VD - VDC Sở Thái Bình 2021 16/06/2021
3.Live A: Đề thi thử TN THPT Sở Kiên Giang 12/06/2021
4.Live VIP: ĐỀ SỞ NGHỆ AN 2021 11/06/2021
5.Live A: Đề thi thử TN THPT Đông Hà - Quảng Trị 08/06/2021
6.Live VIP: Đề thi thử TN THPT Sở Nam Định 04/06/2021
7.Chữa đề thi thực chiến 20 câu VD - VDC đề số 02 02/06/2021
8.14. Chữa đề tham khảo số 14 - Thầy Duy biên sọan 31/05/2021
9.14. Chữa đề tham khảo số 14 - Thầy Duy biên sọan 31/05/2021
10.Live VIP: Đề thi thử Sở Cà Mau năm 2021 30/05/2021

Phản hồi từ học sinh