Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 71

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

LUYỆN ĐỀ 1: LUYỆN CÁC ĐỀ THÌ HỌC KỲ 1, HỌC KỲ 2 11
LUYỆN ĐỀ 2: LUYỆN ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG (CÁC SỞ+CÁC TRƯỜNG CHUYÊN) 15
CHUYÊN ĐỀ 3: BỘ ĐỀ ÔN CHẮC 8 ĐIỂM 21
CHUYÊN ĐỀ 4: BỘ 25 ĐỀ TỦ VÀ THỰC CHIẾN 19
CHUYÊN ĐỀ 5: TỔNG HỢP ĐỀ THI THAM KHẢO VÀ CHÍNH THỨC CỦA BGD VÀ ĐT CÁC NĂM 5
Bài mới phát hành
1.Đề Thực chiến số 11- Toán-Thầy Lê Văn Tuấn (50 câu) 19/06/2021
2.Đề Thực chiến số 10- Toán-Thầy Lê Văn Tuấn (50 câu) 18/06/2021
3.Đề Thực chiến số 9- Toán-Thầy Lê Văn Tuấn (50 câu) 17/06/2021
4.Đề Thực chiến số 8- Toán-Thầy Lê Văn Tuấn (50 câu) 16/06/2021
5.Đề thực chiến số 7 (Sở Nghệ An năm 2021)-Lớp Thầy Tuấn 15/06/2021
6.Ôn chắc 8 tổ hợp và xác suất phần 2 15/06/2021
7.Đề thực chiến số 6-thầy Lê Văn Tuấn 14/06/2021
8.Đề thực chiến số 5-thầy Lê Văn Tuấn 13/06/2021
9.Ôn chắc 8 tổ hợp và xác suất phần 1 13/06/2021
10.Đề thi TỦ số 3-Toán Thầy Lê Văn Tuấn (đẹp trai) 12/06/2021

Phản hồi từ học sinh