Live S - Đại số và Giải tích

Live S - Đại số và Giải tích

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 5

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 200.000đ Đăng ký

ID: [68025]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tập xác định và đạo hàm của hàm số mũ và logarit
2 Đơn điệu của hàm số mũ và Logarit
3 Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức Mũ và Logarit
4 Đồ thị hàm số mũ và logarit
5 Các dạng phương trình mũ thường gặp (phần 1)