Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Toán học - Tập 1 Hình Không Gian

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 181000

Tác giả: Thầy Lê Văn Tuấn

Số Trang: 386

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Góc giữa cạnh bên, mặt bên với mặt đáy 4
Chủ đề 2: Thể tích khối chóp 3
Chủ đề 3: Thể tích chóp đều và chóp đặc biệt 4
Chủ đề 4: Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên 2
Chủ đề 5: Khoảng cách từ điểm bất kỳ đến mặt bên 6
Chủ đề 6: Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 1 4
Chủ đề 7: Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 2 2
Chủ đề 8:Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 2
Chủ đề 9: Góc giữa hai mặt phẳng 2
Chủ đề 10: Góc giữa hai đường thẳng 2
Chủ đề 11: Lăng trụ đứng 3
Chủ đề 12: Lăng trụ xiên 2
Chủ đề 13: Hình hộp, hình lập phương 3
Chủ đề 14: Tính bán kính mặt cầu – phần 1 3
Chủ đề 15: Tính bán kính mặt cầu – phần 2 2
Chủ đề 16: Tính bán kính mặt cầu – phần 3 2
Chủ đề 17: Tính bán kính mặt cầu – phần 4 3
Chủ đề 18: Bài toán vị trí tương đối liên quan đến mặt cầu 2
Chủ đề 19: Mặt trụ - Hình trụ - Khối trụ phần 1 2
Chủ đề 20: Mặt trụ - Hình trụ - Khối trụ phần 2 4
Chủ đề 21: Mặt nón - hình nón - khối nón phần 1 2
Chủ đề 22: Mặt nón - hình nón - khối nón phần 2 4
Chủ đề 23: Trụ - nón - cầu tổng hợp 4
Chủ đề 24: Tỉ số thể tích – phần 1 2
Chủ đề 25: Tỷ số thể tích phần 2 2
Chủ đề 26: Tỷ số thể tích phần 3 2
Chủ đề 27: Tỉ số thể tích phần 4 2
Chuyên đề 28: Bài toán min-max hình không gian phần 1 3
Chuyên đề 29: Bài toán min max hình không gian phần 2 2
Chuyên đề 30: Bài toán min max hình không gian phần 3 2
Chuyên đề 31: Ứng dụng hình không gian vào bài toán thực tế 2
Chủ đề 32: Lý thuyết khối đa diện 2