Tổng hợp các buổi Livestream môn Toán miễn phí thầy Lê Văn Tuấn

Tổng hợp các buổi Livestream môn Toán miễn phí thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 14

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [163821]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Hình Oxyz-Mở đầu vè Hình tọa độ Oxyz phần 1
2 Hình Oxyz-Mở đầu về hình tọa độ Oxyz phần 2
3 Hình Oxyz-Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng
4 Chữa đề thi học kỳ 1 (đề số 2)
5 Chữa đề thi học kỳ 1 (đề số 1)
6 Chữa đề thi học kỳ 1 chuyên Đại học Vinh
7 Chữa đề thi học kỳ 1 chuyên Thái Bình
8 Hình Oxyz-Phương trình mặt phẳng
9 Buổi 1: Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm P1
10 Buổi 2: Phương pháp vi phân tính nguyên hàm phần 2
11 Hình Oxyz-Phương trình đường thẳng và mặt phẳng phần 2
12 Buổi 3: Nguyên hàm hàm số hữu tỷ
13 Phương trình đường thẳng phần 3
14 Phương trình mặt cầu phần 1
15 Phương trình mặt cầu phần 2
16 Tích phân và phương pháp đổi biến tính tích phân hàm ẩn
17 Tích phân có dạng đặc biệt
18 Ứng dụng tích phân vào bài toán thực tế
19 Phương trình mặt cầu phần 3
20 Chữa đề thi THPT QG năm 2019
21 Chữa đề thi THPT QG năm 2018 phần 1
22 Chữa đề thi THPT QG năm 2018 phần 2
23 Phương pháp chọn hàm số giải tích phân hàm ẩn
24 Sách 50 đề: Chữa đề số 06