Tổng hợp các buổi Livestream môn Vật lý miễn phí thầy Lại Đắc Hợp

Tổng hợp các buổi Livestream môn Vật lý miễn phí thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 23

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [68053]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Live - Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa
2 Live - Tìm khoảng thời gian
3 Live - Tìm thời điểm - cho trạng thái 1 tìm trạng thái 2
4 Live - Bài tập nâng cao thời gian quãng đường
5 Live - Đường tròn kết hợp
6 Live - Bài tập hay và khó thời gian quãng đường
7 Live - Đại cương con lắc lò xo
8 Live - Cơ năng con lắc lò xo
9 Live -Luyện tập tổng hợp con lắc lò xo
10 Live - Lực đàn hồi - lực hồi phục
11 Live - Bài tập nâng cao Lực đàn hồi - Lực hồi phục
12 Live - Cắt ghép lò xo và bài toán giữ lò xo
13 Live - Đại cương con lắc đơn
14 Live - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực - Phần 1
15 Live - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực - Phần 2
16 Live - Tổng hợp dao động- Phần 1
17 Live - Tổng hợp dao động- Phần 2
18 Live - Khoảng cách hai vật trong dao động điều hòa
19 Live -Quá trình Truyền Sóng (Phần 1)
20 Live- Quá trình Truyền Sóng (Phần 2)
21 Live - Quá trình Truyền Sóng (Phần 3)
22 Live - Giao thoa sóng (Phần 1)
23 Live - Giao thoa sóng (Phần 2)
24 Live - Giao thoa sóng (Phần 3)
25 Live - Giao thoa sóng (Phần 4)
26 Live - Sóng dừng (Phần 1)
27 Live - Sóng dừng (Phần 2)
28 Live - Sóng âm
29 Live - Đồ thị sóng
30 Chữa đề học kì số 1
31 Chữa đề học kì số 2
32 Chữa đề học kì số 3
33 Chữa đề học kì số 4
34 Chữa đề học kì số 5
35 Live- Giản đồ vec to
36 Live - Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều
37 Live - Công suất điện xoay chiều
38 Live - Chữa đề tập huấn sở Bắc Ninh 2020