Tổng hợp các buổi Livestream môn Hóa học miễn phí thầy Phạm Hùng Vương

Tổng hợp các buổi Livestream môn Hóa học miễn phí thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 27

Hạn sử dụng: 06/09/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106460]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tổng Ôn Lý Thuyết AMINO AXIT
2 Bài tập AMINO AXIT phản ứng với HCl và NaOH
3 Bài tập về tính lưỡng tính của AMINO AXIT
4 Bài tập kết hợp đốt cháy và tính lưỡng tính của AMINO AXIT
5 Tổng ôn lý thuyết PEPTIT - PROTEIN
6 Tổng ôn lý thuyết vận dụng - lý thuyết bảng
7 Hóa vô cơ 01 - Cân bằng phương trình hóa học - Định hướng cách học
8 Phân tích ma trận đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học
9 Hóa vô cơ 02 - Chuyên đề KMnO₄ - Định hướng cách giải một bài tập như thế nào?
10 Chữa đề minh họa số 01 luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa học 2020
11 Hóa vô cơ 03 - Phần 3 - Phối hợp xử lí hệ bài tập CO, H2 khử oxit kim loại
12 Chữa đề minh họa số 02 luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa học 2020
13 Hóa vô cơ 04 - Phần 3 - Phối hợp CO, H2 và HCl, H2SO4 loãng với oxit kim loại - Phần 1
14 Hóa học - Chữa đề minh họa số 03 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
15 Hóa học - Chữa đề minh họa số 04 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
16 Hóa học - Chữa đề tập huấn sở GDĐT Bắc Ninh 2020
17 Hóa học - Chữa đề minh họa số 05 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
18 Hóa vô cơ 05 - Phần II. Đơn chất kim loại tác dụng với HNO3; H2SO4 đặc
19 YTHH - "Ghép cụm" tinh tế xử lý dạng hỗn hợp Al, K, Na, Ba, O tác dụng với HCl, H2SO4
20 Hóa vô cơ 06 - Hệ oxi axit phản ứng với dung dịch bazơ
21 Hóa học - Chữa đề minh họa số 06 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
22 Hóa học - Chữa đề minh họa số 07 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
23 Hóa vô cơ 07 - Đồ thị biểu diễn kết tủa CaCO3; BaCO3 theo số mol CO2
24 Hóa vô cơ 08 - Hệ đặc biệt: Fe tác dụng HNO3; H2SO4 đặc
25 Hóa vô cơ 09 - Đồ thị biểu diễn kết tủa Al(OH)3 theo số mol OH-; theo số mol H+
26 Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản
27 Hóa vô cơ 11: Làm khó - Hệ CO₂, SO₂ tác dụng với dung dịch hỗn hợp bazơ.
28 Hóa vô cơ 12 - Làm khó - Tăng số lượng kim loại phần 1 hệ HNO3
29 Hóa học - Chữa đề minh họa số 08 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
30 Hóa học - Chữa đề minh họa số 10 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
31 Hóa học - Chữa đề minh họa số 11 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
32 Hóa học - Chữa đề minh họa số 11 luyện thi THPT Quốc Gia 2020 - Phần BT vận dụng cao
33 Hóa học - Chữa đề minh họa số 12 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
34 Hóa học - Chữa đề minh họa số 12 luyện thi THPT Quốc Gia 2020 - Phần BT vận dụngcao
35 Hóa học - Chữa đề minh họa số 13 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
36 Hóa học - Chữa đề minh họa số 14 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
37 Hóa học - Chữa đề minh họa số 15 luyện thi THPT Quốc Gia 2020
38 Hóa học - Chữa đề minh họa số 16 luyện thi THPT Quốc Gia 2020