Live S - Luyện thi chuyên đề

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

200.000đ 300.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 6

Hạn sử dụng: 15/07/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [68225]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Thi Online - Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 phần 1
2 Chưa đề - Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918 phần 1
3 Thi Online - Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 phần 2
4 Chưa đề - Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918 phần 2
5 Thi online - Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 1)
6 Chưa đề - Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 1)