Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live S: Luyện thi đại học 2022 - Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Minh Vân

Số bài: 335

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 800.000 600.000 VNĐ

Đăng ký

CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIA VÀ TỪ VỰNG 147
Chuyên đề 2: Từ vựng theo chủ đề ôn thi THPT Quốc gia 70
Chuyên đề 3: Ngữ âm 28
Chuyên đề 4: Đọc hiểu 40
Chuyên đề 5: Tìm lỗi sai 13
Chuyên đề 6: Từ đồng nghĩa, trái nghĩa 11
Chuyên đề 7: Câu đồng nghĩa, kết hợp câu 15
Chuyên đề 8: Chức năng ngôn ngữ 3
Chuyên đề 9: Bài tập nâng cao mục tiêu 9+ 8