Pro S : Luyện thi Tiếng Anh 2022

Giáo viên: Cô Minh Vân

Số bài: 265

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIA VÀ TỪ VỰNG 95
CHUYÊN ĐỀ 2: TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 70
CHUYÊN ĐỀ 3: NGỮ ÂM 18
CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỌC HIỂU 40
CHUYÊN ĐỀ 5: TÌM LỖI SAI 13
CHUYÊN ĐỀ 6: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA 11
CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU ĐỒNG NGHĨA, KẾT HỢP CÂU 15
CHUYÊN ĐỀ 8: CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ 3
Bài mới phát hành
1.Thi online 2 – Từ vựng (trắc nghiệm) 21/06/2021
2.Thi online 1 – Infinitives (trắc nghiệm) 21/06/2021
3.Động từ theo sau bởi "To + verb" + từ vựng 21/06/2021
4.Thi online 2 – Từ vựng 20/06/2021
5.Thi online 1 – Danh động từ (gerunds) - trắc nghiệm 20/06/2021
6.Động từ theo sau bởi V-ing + từ vựng 20/06/2021
7.Thi online 3 – Từ vựng – P2 19/06/2021
8.Thi online 2 – Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - P2 (Tự luận) 19/06/2021
9.Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (P2) + từ vựng 19/06/2021
10.Thi online 1 – Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - P2 (trắc nghiệm) 19/06/2021

Phản hồi từ học sinh