Pro S : Luyện thi môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 62

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

CHUYÊN ĐỀ 1: HÌNH KHÔNG GIAN 20
CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG 30
CHUYÊN ĐỀ 3: MŨ VÀ LOGARIT 0
CHUYÊN ĐỀ 4: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN 0
CHUYÊN ĐỀ 5: HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ 0
CHUYÊN ĐỀ 6: SỐ PHỨC 0
CHUYÊN ĐỀ 7: HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG (NÂNG CAO) 12
CHUYÊN ĐỀ 8: MŨ VÀ LOGARIT (NÂNG CAO) 0
CHUYÊN ĐỀ 9: TÍCH PHÂN VÀ SỐ PHỨC (NÂNG CAO) 0
CHUYÊN ĐỀ 10: HÌNH KHÔNG GIAN VÀ HÌNH OXYZ (NÂNG CAO) 0
Bài mới phát hành
1.Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k – phần 2 15/06/2021
2.Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k – phần 2 14/06/2021
3.Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k – phần 1 12/06/2021
4.Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k – phần 1 11/06/2021
5.Cực trị hàm hợp phần 2 04/06/2021
6.Cực trị hàm hợp phần 2 03/06/2021
7. Cực trị hàm hợp phần 1 02/06/2021
8.Cực trị hàm hợp phần 1 01/06/2021
9.Tính đơn điệu của hàm hợp – phần 2 30/05/2021
10.Tính đơn điệu của hàm hợp – phần 2 29/05/2021

Phản hồi từ học sinh