Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 549

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm học: https://moon.vn/s/vqd

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500825]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 BT.CB. II.1. Các cách cho giả thiết bài tập thuần đốt cháy một este
2 Thi online - Bài tập về tính chất nối đôi C=C - C=O và thủy phân este loại I
3 BT.CB. I.2. Bài tập về tính chất nối đôi C=C - C=O và thủy phân este loại I
4 Thi online - Tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ phản ứng thủy phân este loại I
5 LT. II.2. Tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ phản ứng thủy phân este loại I
6 Thi online: Bài tập thủy phân hỗn hợp este thường - Phần 3
7 BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân hỗn hợp este thường - Phần 3
8 Thi online: Bài tập thủy phân este thường - Phần 2
9 BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân este thường - Phần 2
10 Thi online: Bài tập thủy phân este thường - Phần 1
11 BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân este thường - Phần 1
12 Thi online - Câu hỏi lý thuyết về phản ứng thủy phân este thường
13 LT. II.1. Tính chất hóa học - Thủy phân este thường
14 Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường
15 Thi online - Tính chất vật lý và ứng dụng của ESTE
16 LT. I.4. Tính chất vật lý và ứng dụng của ESTE
17 Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
18 Thi online: Cách đếm đồng phân ESTE đơn chức
19 LT. I.3. Cách đếm đồng phân ESTE đơn chức
20 Thi online - Phân loại - Phân tích giả thiết chữ về ESTE
21 LT. I.2. Phân loại - Phân tích giả thiết chữ về ESTE
22 Thi online: Khái niệm - Gọi tên ESTE
23 Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
24 LT. I.1. Khái niệm - Gọi tên ESTE
25 Live20h - Chữa đề Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
26 Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
27 Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
28 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
29 Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
30 Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thi online - Các cách cho giả thiết bài tập thuần đốt cháy một este 05/08
2 BT.CB. II.2. Hệ làm khó: Tăng số lượng este đem đốt cháy thuần 07/08
3 Thi online - Hệ làm khó: Tăng số lượng este đem đốt cháy thuần 08/08
4 Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO 10/08
5 Thi online - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO 11/08
6 Các dạng bài tập tổng hợp - nâng cao - mở rộng CHẤT BÉO 13/08
7 Các dạng bài tập tổng hợp - nâng cao - mở rộng CHẤT BÉO 14/08
8 Bài toán: Đếm đồng phân chất béo 16/08
9 Thi online - Bài toán: Đếm đồng phân chất béo 17/08
10 Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 01 20/08
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Lại Đắc Hợp