Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 619

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/vqd

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500825]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Live S Hóa - Đề kiểm tra đánh giá năng lực thi giữa kỳ I năm 2021
2 Bài tập hỗn hợp AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
3 Thi online - Bài tập một AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
4 Live S Hóa - Chữa đề thi giữa kỳ I năm 2021 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội
5 Bài tập một AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
6 Thi online - Lý thuyết đặc trưng AMINO AXIT - Đếm số phát biểu mệnh đề đúng sai
7 Live S Hóa – Bài tập về phản ứng lên men rượu từ các hợp chất CACBOHIĐRAT
8 Thi online - Lý thuyết đặc trưng AMINO AXIT - Tìm phát biểu mệnh đề đúng sai
9 Thi online - Lý thuyết đặc trưng AMINO AXIT - Đếm số chất trong dãy thỏa mãn
10 Thi online - Lý thuyết tổng hợp về AMINO AXIT - Đề 02
11 Thi online - Lý thuyết tổng hợp về AMINO AXIT - Đề 01
12 Thi online - Câu hỏi về tính chất lưỡng tính của AMINO AXIT
13 Thi online - Tính chất môi trường dung dịch AMINO AXIT
14 Lý thuyết trọng tâm tính chất hóa học của AMINO AXIT
15 Live S Hóa - Nâng cao - Kết hợp phản ứng tráng bạc với đốt cháy - thủy phân CACBOHIĐRAT
16 Thi online - Đồng đẳng - đồng phân - tính chất vật lý và điều chế - ứng dụng AMINO AXIT
17 Thi online - Xử lí nâng cao CO2 thu được sau phản ứng lên men rượu
18 Thi online - Xử lí đơn giản CO2 thu được sau phản ứng lên men rượu
19 Thi online - Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp AMINO AXIT
20 Live S Hóa - Cơ bản bài tập tráng bạc - phản ứng H2, Br2 và kết hợp đốt cháy, thủy phân CACBOHIĐRAT
21 Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp AMINO AXIT
22 Thi online - Bài tập về phản ứng lên men rượu từ tinh bột - xenlulozơ
23 Thi online - Bài tập về phản ứng lên men rượu từ glucozơ
24 Live S Hóa - Giải bài tập thủy phân - đốt cháy hợp chất CACBOHIĐRAT
25 Thi online - Bài tập kết hợp phản ứng tráng bạc với thủy phân và đốt cháy - Nâng cao
26 Thi online - Tổng hợp lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai
27 Thi online - Ứng dụng và điều chế AMIN
28 Thi online - Bài tập kết hợp phản ứng tráng bạc với thủy phân và đốt cháy
29 Thi online - Lý thuyết trọng tâm tổng hợp và nâng cao về AMIN
30 Thi online - Bài tập tạo sobitol và phản ứng tráng bạc thuần
31 Thi online - Bài tập đốt cháy CACBOHIĐRAT thuần
32 Thi online - Lý thuyết đặc trưng - So sánh lực bazơ của các AMIN
33 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về đại diện amin thơm - ANILIN
34 Thi online - Bài tập về sản xuất đường mía - Quang hợp - Thủy phân thuần
35 Thi online - Lý thuyết đặc trưng - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT
36 Thi online - Tính chất hóa học AMIN
37 Tính chất hóa học AMIN
38 Demo MoonAI - Phần mềm biên soạn và quản lý đề thi!
39 Thi online - Tính chất vật lí của AMIN
40 Tính chất vật lý của AMIN
41 Thi online - Bậc AMIN - đồng phân AMIN
42 Thi online - Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp AMIN
43 Khái niệm - phân loại - cấu tạo - danh pháp AMIN
44 Live S Hóa - Bài tập thủy phân ESTE loại II (este của phenol)
45 Lý thuyết đặc trưng - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT
46 Thi online - Lý thuyết đặc trưng - Phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT
47 Giải đáp về công thức tính độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
48 Giải đáp về cách biểu diễn ESTE
49 Lý thuyết đặc trưng - Phát biểu - mệnh đề đúng sai về hợp chất CACBOHIĐRAT
50 Thi online - Lý thuyết đặc trưng - Nhận biết hợp chất CACBOHIĐRAT thông qua giả thiết chữ
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thi online - Bài tập hỗn hợp AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối 30/10
2 Bài toán thuần đốt cháy AMIN cơ bản 31/10
3 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy AMIN cơ bản 01/11
4 Bài toán thuần đốt cháy AMIN kết hợp xử lí hỗn hợp trước và sau đốt 02/11
5 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy AMIN kết hợp xử lí hỗn hợp trước và sau đốt 03/11
6 Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 04/11
7 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 05/11
8 Thi online - Bài toán tổng hợp về tính lưỡng tính của AMINO AXIT 30/11
9 Bài toán tổng hợp về tính lưỡng tính của AMINO AXIT 30/11
10 Định hướng cách học lý thuyết HÓA HỮU CƠ 05/09
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Thầy Lại Đắc Hợp

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

Cô Vân Moon