Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 740

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/vqd

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500825]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
58 xoa 09/01
59 xoa 04/01
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Hệ oxit axit CO2 phản ứng với dung dịch bazơ
2 II.2.a. Hệ 4 CB - Hệ oxit axit phản ứng với dung dịch bazơ - CO2 tác dụng với dung dịch bazơ
3 Thi online - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Bảo toàn điện tích các ion trong dung dịch
4 II.1.c. Hệ 4 CB - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Bảo toàn điện tích các ion trong dung dịch
5 Live S Hóa - Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất
6 Thi online - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng tạo kết tủa
7 II.1.b. Hệ 4 CB - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng tạo kết tủa
8 Thi online - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng giữa axit và bazơ
9 II.1.a. Hệ 4 CB - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng giữa axit và bazơ
10 Live S Hóa Chữa đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 trường Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
11 Thi online - Hệ nhiệt khí - Tăng số lượng chất tham gia và xử lý thêm giả thiết tỉ khối
12 I.3.b. Hệ 3 PT - Hệ nhiệt khí - Tăng số lượng chất tham gia và xử lý thêm giả thiết tỉ khối
13 Thi online - Hệ nhiệt khí - Một khí (CO, H2) tác dụng với một oxit kim loại
14 I.3.a. Hệ 3 CB - Hệ nhiệt khí - Một khí (CO, H2) tác dụng với một oxit kim loại
15 Thi online - 2.b. Tăng số lượng chất trong hệ thành phần phản ứng kim loại với phi kim
16 I.2.b. Hệ 3 PT - 2.b. Tăng số lượng chất trong hệ thành phần phản ứng kim loại với phi kim
17 Thi online - Phản ứng giữa MỘT kim loại với MỘT phi kim
18 I.2.a. Hệ 3 CB - Phản ứng giữa MỘT kim loại với MỘT phi kim
19 Thi online - Gang - thép
20 Thi online - Hợp chất quan trọng của kim loại SẮT - Oxit sắt từ - Quặng sắt
21 Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại SẮT - hợp chất sắt(III)
22 Thi online - Hệ nhiệt phân muối cacbonat, hiđrocacbonat, hiđroxit
23 I.1. Hệ 3 cơ bản - Nhiệt phân muối cacbonat, hiđrocacbonat, hiđroxit
24 Live S Hóa - Lý thuyết trọng tâm về các phương pháp điều chế kim loại
25 Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại SẮT - hợp chất sắt(II)
26 7.2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại SẮT
27 Live S Hóa - Khởi động cân bằng một phương trình hóa học - Cách giải một bài tập
28 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về kim loại SẮT
29 7.1. Lý thuyết trọng tâm về kim loại SẮT
30 Live S Hóa - Lý thuyết trọng tâm về ăn mòn kim loại
31 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của kim loại NHÔM
32 6.7. Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của kim loại NHÔM
33 Nhập môn - Học cách học. Học cách giải một bài tập hóa học như thế nào? (tải pdf)
34 6.6. Lý thuyết trọng tâm về kim loại NHÔM
35 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về kim loại NHÔM
36 6.5. Lý thuyết trọng tâm về NƯỚC CỨNG
37 Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về NƯỚC CỨNG
38 Live S Hóa - Sắp xếp và ý nghĩa dãy điện hóa
39 Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại KIỀM THỔ - đề mở rộng
40 Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại KIỀM THỔ
41 6.4. Một số hợp chất quan trọng của kim loại KIỀM THỔ
42 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM THỔ
43 Live S Hóa - Các dạng câu hỏi lý thuyết về cặp oxi hóa - khử và phản ứng oxi hóa khử
44 6.3. Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM THỔ
45 Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - đề tổng hợp
46 Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - đề cơ bản
47 6.2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
48 Live S Hóa - Lý thuyết trọng tâm về tính chất hóa học của KIM LOẠI
49 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM
50 Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 II.2.b. Hệ 4 PT - Hệ oxit axit phản ứng với dung dịch bazơ - tăng số lượng chất tham gia 22/01
2 Thi online - Hệ oxit axit phản ứng với dung dịch bazơ - tăng số lượng chất tham gia 22/01
3 Thi online - Hệ oxit axit phản ứng với dung dịch bazơ - P2O5 với dung dịch bazơ 23/01
4 II.2.c. Hệ 4 PTMR - Hệ oxit axit phản ứng với dung dịch bazơ - P2O5 với dung dịch bazơ 23/01
5 Thi online - Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất tác dụng với nước 24/01
6 II.3.a. Hệ 4 CB - Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất tác dụng với nước 24/01
7 xoa 09/01
8 xoa 04/01
9 Định hướng cách học lý thuyết HÓA HỮU CƠ 04/09
10 Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 01 19/09
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT QG Hóa Học 2021

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học lớp 11 - Thầy Phạm Hùng Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Live S - Luyện thi Hóa học 2022 - Thầy Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Live A : Luyện đề Hóa học 2022 - Thầy Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Live T : Tổng ôn Hóa học 2022 - Thầy Vương

Thầy Phạm Hùng Vương