Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 517

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

☆ GIẢI ĐÁP HÓA HỌC - MỘT SỐ CÂU HỎI TẠI SAO TRONG CHƯƠNG HÌNH THPT 19
CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NỀN TẢNG 37
CHỦ ĐỀ 2. ESTE - LIPIT 80
CHỦ ĐỀ 3. CACBOHIĐRAT 42
CHỦ ĐỀ 4. AMIN - AMINO AXIT VÀ PROTEIN 66
CHỦ ĐỀ 5. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 22
CHỦ ĐỀ 6. CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO ESTE - PEPTIT 31
CHỦ ĐỀ 7. CÁC CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ 65
CHỦ ĐỀ 8. CÁC CHỦ ĐỀ BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ CƠ BẢN 78
CHỦ ĐỀ 9. CÁC CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ ĐẶC TRƯNG 67
CHỦ ĐỀ 10. CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HNO₃ 10
Bài mới phát hành
1.Live - Phân tích đồ thị điện phân - Biểu diễn mối quan hệ thời gian và số mol khí thoát ra - Thầy Phạm Hùng Vương 17/06/2021
2.LiveVIP Hóa - Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD và ĐT - Tỉnh Bình Phước - Lần 2 15/06/2021
3.LiveVIP Hóa - Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD và ĐT Tỉnh Nghệ An - Lần 2 13/06/2021
4.Live S Hóa - Chuyên đề bài tập HNO₃ qua các kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục từ 2010 đến 2021 10/06/2021
5.LiveVIP Hóa - Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD và ĐT Hải Phòng 08/06/2021
6.Live S Hóa - Chuyên đề bài tập HNO3 - Xử lý cơ bản phần 4 - hỗn hợp sản phẩm khí phức tạp 03/06/2021
7.LiveVIP Hóa - Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD và ĐT Tỉnh Bình Thuận 25/05/2021
8.Live S Hóa - Chuyên đề bài tập HNO₃ - Xử lý cơ bản phần 3 - dung dịch sản phẩm thu được 20/05/2021
9.Thi online - Kim loại, hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp axit chứa (H+; NO3–) 20/05/2021
10.Thi online - Hệ kim loại tác dụng với hỗn hợp muối và axit chứa (H+; NO3-) 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh