Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 517

Hạn sử dụng: 10/08/2021

☆ GIẢI ĐÁP HÓA HỌC - Một số câu hỏi tại sao trong chương hình THPT 19
Chủ đề 1. Một số chủ đề nền tảng 37
Chủ đề 2. ESTE - LIPIT 80
Chủ đề 3. CACBOHIĐRAT 42
Chủ đề 4. AMIN - AMINO AXIT VÀ PROTEIN 66
Chủ đề 5. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 22
Chủ đề 6. Chuyên đề nâng cao ESTE - PEPTIT 31
Chủ đề 7. Các chủ đề lý thuyết HÓA VÔ CƠ 65
Chủ đề 8. Các chủ đề bài tập HÓA VÔ CƠ cơ bản 78
Chủ đề 9. Các chuyên đề bài tập HÓA VÔ CƠ đặc trưng 67
Chủ đề 10. Chuyên đề nâng cao HNO₃ 10
Bài mới phát hành
1.Tổng ôn hóa học - Lý thuyết thông hiểu - vận dụng chủ đề CACBOHIĐRAT thi THPT
2.Tổng ôn hóa học - Bài tập đốt cháy - thủy phân - tráng bạc của hợp chất CACBOHIĐRAT
3.Live S - Lý thuyết tổng hợp chủ đề CACBOHIĐRAT
4.Chữa chi tiết đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Hóa học
5.Sẵn sàng cho kỳ thi Tốt Nghiệp THPT 2022 - môn Hóa
6.Chữa đề sở Hải Dương 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 3 - Thầy Phạm Hùng Vương
7.Chữa đề sở Cần Thơ 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 1 - Thầy Phạm Hùng Vương
8.Chữa đề minh họa 2022 môn Hóa học - Đề số 25 - Thầy Phạm Hùng Vương
9.Chữa đề minh họa 2022 môn Hóa học - Đề số 12 - Thầy Phạm Hùng Vương (Phần 2)
10.Chữa đề Chuyên Quang Trung - Bình Phước 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 2 - thầy Vương
11.Chữa đề sở Cà Mau 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 1 - thầy Phạm Hùng Vương
12.Chữa đề minh họa 2022 môn Hóa học - Đề số 24 - Thầy Phạm Hùng Vương
13.Chữa đề sở Kiên Giang 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 1 - thầy Phạm Hùng Vương
14.Tổng ôn - Buổi 6 - Kiểm tra lý thuyết chủ đề este-lipit-cacbohiđrat - đề 2 - Thầy Phạm Hùng Vương
15.Chữa đề sở Chuyên Sư Phạm Hà Nội 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 1
16.Chữa đề sở Nam Định 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 2 - thầy Phạm Hùng Vương
17.Chữa đề minh họa 2022 môn Hóa học - Đề số 23 - Thầy Phạm Hùng Vương
18.Chữa đề sở Thanh Hóa 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 1
19.FB-1215436379201429-0-Abyt5Zc1NwasRMY9
20.Chữa đề sở Hải Phòng 2022 môn Hóa học - đề thi thử TN THPT Lần 2