Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 291

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm học: https://moon.vn/s/b0s

600.000 đ Đăng ký

ID: [500818]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 600.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa
2 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 2
3 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 1
4 Ôn tập lớp 11 - Thấu kính - P2
5 Ôn tập lớp 11 - Thấu kính - P1
6 Ôn tập lớp 11 - Cảm ứng điện từ
7 Thi online - Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về
8 Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về
9 Live - Đại cương dao động cơ học
10 Thi online - Đại cương dao động cơ học - Phần 2
11 Thi online - Đại cương dao động cơ học - Phần 1
12 Đại cương dao động cơ học
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thi online - Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa 01/06
2 Live - Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa 02/06
3 Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa 03/06
4 Thi online - Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa 04/06
5 Live - Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa 05/06
6 Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa 06/06
7 Thi online - Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa 07/06
8 Live - Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa 08/06
9 Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N 09/06
10 Thi online - Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N 09/06
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Phạm Hùng Vương