Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 307

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

LIVE ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 21
DAO ĐỘNG CƠ HỌC 99+
SÓNG CƠ HỌC 33
ĐIỆN XOAY CHIỀU 74
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 17
SÓNG ÁNH SÁNG 21
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 14
HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 13
ÔN TẬP KIẾN THỨC 11 10
Bài mới phát hành
1.Vật lý: Đề Sở Nghệ An - khóa LIVE VIP 31/05/2021
2.Vật lý: Đề Chuyên Lê Quý Đôn - L1- khóa LIVE VIP 22/05/2021
3.Vật lý: Đề Sở Tiền Giang - khóa LIVE VIP 21/05/2021
4.Bài tập tổng hợp con lắc lò xo (P2) 20/05/2021
5.Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 4 20/05/2021
6.Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 5 20/05/2021
7.Ôn tập chương dao động cơ số 4 20/05/2021
8.Ôn tập chương dao động cơ số 5 20/05/2021
9.Ôn tập sóng và quá trình truyền sóng 20/05/2021
10.Ôn tập sóng và quá trình truyền sóng 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh