Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 301

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/hnm

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500818]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Live - Dao động tắt dần nâng cao
2 Vật lý: Đề ôn tập thi giữa kì 1 - 2k3
3 Thi online - Dao động tắt dần nâng cao
4 Ôn tập sóng và quá trình truyền sóng
5 Ôn tập sóng và quá trình truyền sóng
6 Thi online - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
7 Thi online - Tổng hợp dao động
8 Thi online - Các bài tập nâng cao về quá trình truyền sóng
9 Live - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P2
10 Thi online - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P2
11 Live - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1
12 Ôn tập chương dao động cơ số 5
13 Các bài tập nâng cao về quá trình truyền sóng
14 Live - Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
15 Thi online - Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
16 Ôn tập chương dao động cơ số 4
17 Đề ôn tập dao động cơ số 3
18 Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
19 Live - Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
20 Thi online - Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
21 Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
22 Live - Tổng hợp dao động- P2
23 Live - Tổng hợp dao động
24 Dao động tắt dần nâng cao
25 Live - Tổng hợp dao động (Nhóm kín)
26 Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
27 Đề ôn tập chương dao động cơ số 2
28 Khoảng cách trong dao động điều hòa- P2
29 Thi online - Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1
30 Live - CLĐ chịu tác dụng của ngoại lực-P2 (Nhóm kín)
31 Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1
32 Tổng hợp dao động
33 Live - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
34 Thi online - Bài tập tổng hợp con lắc đơn
35 Bài tập tổng hợp con lắc đơn
36 Ôn tập chương dao động cơ số 1
37 Thi online - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực-Phần 2
38 Thi online - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực-Phần 1
39 Live - Đại cương con lắc đơn
40 Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
41 Thi online - Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
42 Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo (nâng cao)
43 Live - Cắt ghép, bài toán giữ lò xo (Nhóm kín)
44 Thi online - Đại cương con lắc đơn
45 Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
46 Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo
47 Live - Ôn tập con lắc lò xo(Nhóm kín)
48 Đại cương con lắc đơn
49 Thi online - Bài tập tổng hợp con lắc lò xo
50 Bài tập tổng hợp con lắc lò xo (P2)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Live - Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về 30/10
2 Đồ thị dao động điều hòa - P1 04/11
3 Thi online - Đồ thị dao động điều hòa - P1 05/11
4 Live - Đồ thị dao động điều hòa - P1 06/11
5 Đồ thị dao động điều hòa - P2 08/11
6 Thi online - Đồ thị dao động điều hòa - P2 09/11
7 Live - Đồ thị dao động điều hòa - P2 10/11
8 Đại cương điện xoay chiều 19/11
9 Live - Đại cương điện xoay chiều 20/11
10 Thi online - Đại cương điện xoay chiều 20/11
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Thầy Phạm Hùng Vương

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

Cô Vân Moon