Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán  -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 317

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/bse

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500811]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài toán lãi suất và tăng trường phần 2
2 Live chữa: Mặt cầu ngoại tiếp
3 Bài toán lãi suất và tăng trường phần 1
4 Tổng ôn mũ và logarit
5 Nguyên hàm từng phần phần 2 (hàm ẩn)
6 Tích phân và tính chất cơ bản của tích phân
7 Tích phân hàm số hữu tỷ
8 Phương pháp đổi biến tính tích phân
9 Phương pháp vi phân đổi biến hoặc tìm hàm tính tích phân hàm ẩn
10 Tích phân từng phần với hàm ẩn
11 Phương trình vi phân tách biến
12 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 1
13 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2
14 Sử dụng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn
15 Phương trình vi phân tuyến tính
16 Hàm số mũ-Hàm logarit và ứng dụng
17 Thiết diện của hình nón
18 Thiết diện của hình nón
19 Nguyên hàm từng phần phần 1 (pp múa cột)
20 Live chữa: Phương trình mũ và phương trình logarit
21 Nguyên hàm hàm lượng giác phần 2
22 Định lý Viet với phương trình mũ và logarit
23 Live chữa: Bài tập mũ và Logarit nâng cao
24 Các dạng toán tìm min max phần 1
25 Nguyên hàm hàm lượng giác phần 1
26 GTLN, NN hàm hợp và bài toán f(u)=m có nghiệm
27 Các dạng toán tìm min max phần 1
28 Live 2k3: Mũ và logarit từ đề thi THPT QG
29 Công thức nhanh tính thể tích một số khối chóp đặc biệt
30 Công thức nhanh tính thể tích một số khối chóp đặc biệt
31 Thiết diện của hình trụ
32 Thiết diện của hình trụ
33 Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm phần 2
34 Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm phần 1
35 Live chữa đề thi giữa kỳ 1 đề số 5
36 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ phần 1
37 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ phần 1
38 Xác suất phần1
39 Nguyên hàm hàm số hữu tỷ
40 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4
41 Bài toán tìm hẳng số C
42 Tư duy hàm đặc trưng phần 1
43 Live 2k3: Chữa đề thi học kỳ số 04
44 Live 2k3: Chữa đề thi giữa kỳ I đề số 03
45 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tình nguyên hàm phần 3
46 Live chữa: Đề thi giữa kỳ 1-Đề số 2
47 Đề thi giữa kỳ 1-đề số 2
48 Live chữa đề giữa kỳ I-Chuyên ĐH Vinh 2019
49 Nguyên hàm và phương pháp vi phân phần 2 (đề 2)
50 Live 2k3: Chữa đề thi giữa kỳ 1 Chuyên ĐH Vinh 2019-2020
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Tiệm cận đồ thị hàm số phần 2 (hàm hợp) 14/12
2 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 1 19/12
3 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 2 20/12
4 Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 1 21/12
5 Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 2 22/12
6 Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động 23/12
7 Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng (phần 1) 24/12
8 Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng (phần 2) 24/12
9 Đại cương về hình tọa độ Oxyz (phần 2) 24/12
10 Đại cương về hình tọa độ Oxyz (phần 1) 24/12
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Thầy Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Thầy Phạm Hùng Vương

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

Cô Vân Moon