Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán  -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 288

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/bse

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500811]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Tổng ôn mũ và logarit
2 Nguyên hàm từng phần phần 2 (hàm ẩn)
3 Tích phân và tính chất cơ bản của tích phân
4 Tích phân hàm số hữu tỷ
5 Phương pháp đổi biến tính tích phân
6 Phương pháp vi phân đổi biến hoặc tìm hàm tính tích phân hàm ẩn
7 Tích phân từng phần với hàm ẩn
8 Phương trình vi phân tách biến
9 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 1
10 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2
11 Sử dụng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn
12 Phương trình vi phân tuyến tính
13 Hàm số mũ-Hàm logarit và ứng dụng
14 Thiết diện của hình nón
15 Nguyên hàm từng phần phần 1 (pp múa cột)
16 Live chữa: Phương trình mũ và phương trình logarit
17 Nguyên hàm hàm lượng giác phần 2
18 Định lý Viet với phương trình mũ và logarit
19 Live chữa: Bài tập mũ và Logarit nâng cao
20 Nguyên hàm hàm lượng giác phần 1
21 GTLN, NN hàm hợp và bài toán f(u)=m có nghiệm
22 Live 2k3: Mũ và logarit từ đề thi THPT QG
23 Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm phần 2
24 Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm phần 1
25 Live chữa đề thi giữa kỳ 1 đề số 5
26 Nguyên hàm hàm số hữu tỷ
27 Bài toán tìm hẳng số C
28 Tư duy hàm đặc trưng phần 1
29 Live 2k3: Chữa đề thi học kỳ số 04
30 Live 2k3: Chữa đề thi giữa kỳ I đề số 03
31 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tình nguyên hàm phần 3
32 Live chữa: Đề thi giữa kỳ 1-Đề số 2
33 Đề thi giữa kỳ 1-đề số 2
34 Live chữa đề giữa kỳ I-Chuyên ĐH Vinh 2019
35 Nguyên hàm và phương pháp vi phân phần 2 (đề 2)
36 Live 2k3: Chữa đề thi giữa kỳ 1 Chuyên ĐH Vinh 2019-2020
37 Live chữa đề thi giữa kỳ 1 đề số 1
38 Nguyên hàm và phương pháp vi phân phần 2 (đề 1)
39 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tình nguyên hàm phần 2
40 GTLN, NN của hàm hợp và bài toán biện luận phần 2 (BBT kép và tương giao đồ thị)
41 Các dạng toán tìm min max phần 1
42 Công thức nhanh tính thể tích một số khối chóp đặc biệt
43 Đề thi ôn thi giữa kỳ 1-2020
44 Live chữa: Phương pháp bội nghiệm phần 1
45 Toán 2k3: Phương pháp bội nghiệm đỉnh cao phần 2
46 Min max trị tuyệt đối phần 1
47 Toán 2k3: Hàm đặc trưng
48 Áp dụng công thức số 1 đề 2
49 Áp dụng công thức số 1 đề 1
50 Nguyên hàm và phương pháp vi phân tình nguyên hàm phần 1
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Tiệm cận đồ thị hàm số phần 2 (hàm hợp) 14/12
2 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 1 19/12
3 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 2 20/12
4 Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 1 21/12
5 Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 2 22/12
6 Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động 23/12
7 Phương trình mặt phẳng 24/12
8 Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng (phần 1) 24/12
9 Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng (phần 2) 24/12
10 Đại cương về hình tọa độ Oxyz (phần 2) 24/12
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Thầy Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Thầy Phạm Hùng Vương

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

Cô Vân Moon