Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán  -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 218

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/bse

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500811]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
72 xoa 19/09
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Ôn tập hàm số buổi 4
2 Logarit phần 1
3 Khối lăng trụ đứng
4 Ôn tập hàm số và hình không gian buổi 3
5 Lũy thừa và hàm số lũy thừa phần 2
6 Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m phần 1
7 Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp
8 Lũy thừa và hàm số lũy thừa phần 1
9 Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 1 y=f(|x|)
10 Ôn tập hàm số buổi 2
11 Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp và bài toán biện luận nghiệm (Kỹ năng dùng BBT kép và đồ thị)
12 Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp và bài toán f(u)=m có nghiệm
13 Cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối y=|f(x)|
14 Hàm hợp phần 1
15 Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp
16 Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 2 y=f(|x|)
17 Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 1 y=|f(x)|
18 Nhận diện đồ thị hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất
19 Nhận diện đồ thị hàm bậc 3, bậc 4 trùng phương
20 Nhận diện đồ thị hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất
21 Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương
22 Tiệm cận của đồ thị hàm số đề 2
23 Tiệm cận của đồ thị hàm số đề 1
24 Tiệm cận của đồ thị hàm số phần 1
25 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 2 (phương trình có yếu tố lượng giác)
26 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 2 (phương trình có yếu tố lượng giác)
27 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
28 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
29 Cực trị của hàm hợp phần 2 (bảng BT kép và tương giao đồ thị)
30 Cực trị của hàm hợp phần 2 (bảng BT kép và tương giao đồ thị)
31 Cực trị hàm hợp phần 1
32 Cực trị hàm hợp phần 1
33 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)
34 Live chữa: Tính đơn điệu của hàm hợp phần 2
35 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)
36 Live chữa: Tính đơn điệu hàm hợp phần 1
37 Live chữa: Tĩnh đơn điệu của hàm hợp phần 2
38 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (bài nâng cao)
39 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
40 Live-chữa: Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=m
41 Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=m
42 Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=m
43 Live chữa-Cô lập tham số m và ứng dụng GTLN, NN phần 2
44 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
45 Live chữa: Tính đơn điệu hàm bậc 3, bậc 4 (cô lập tham số m và kỹ năng dùng GTLN, GTNN)
46 Tính đơn điệu hàm bậc 3, bậc 4 (cô lập tham số m và kỹ năng dùng GTLN, GTNN) đề số 1
47 Tính đơn điệu hàm bậc 3, bậc 4 (cô lập tham số m và kỹ năng dùng GTLN, GTNN) đề số 2
48 Tính đơn điệu hàm bậc 3, bậc 4 (cô lập tham số m và kỹ năng dùng GTLN, GTNN)
49 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
50 Live chữa: Tính đơn điệu hàm phân thức (buổi 2)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1 25/09
2 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 2 27/09
3 Khối lăng trụ xiên 27/09
4 Tỷ số thể tích phần 1 29/09
5 Hình hộp-Hình lập phương 29/09
6 Tỷ số thể tích phần 2 30/09
7 Tỷ số thể tích phần 3 01/10
8 Tỷ số thể tích phần 4 03/10
9 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3 08/10
10 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4 09/10
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Phạm Hùng Vương