Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 416

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

LIVE ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 9
HÌNH KHÔNG GIAN 69
HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG 90
HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT 75
NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 67
HÌNH TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN OXYZ 33
SỐ PHỨC 13
ÔN TẬP TOÁN LỚP 11 1
TỔNG HỢP CÁC LIVE CÁC PHƯƠNG PHÁP HAY VÀ ĐẶC SẮC 26
TỔNG HỢP CÁC LIVE ÔN THI HỌC KỲ 33
Bài mới phát hành
1.Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2 26/05/2021
2.ID các ví dụ minh họa 22/05/2021
3.ID sách 20/05/2021
4.Ôn tập hàm số và hình không gian buổi 3 20/05/2021
5.Live chữa: công thức 1-c-k-h tính khoảng cách từ điểm đến mặt p1 20/05/2021
6.Ôn tập hàm số buổi 4 20/05/2021
7.Live chữa: Cực trị hàm hợp phần 1 20/05/2021
8.Live chữa: Khoảng cách 2 đường chéo nhau 20/05/2021
9.Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (chân đường cao) 20/05/2021
10.Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h) 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh