Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán  -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 144

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm học: https://moon.vn/s/b0s

600.000 đ Đăng ký

ID: [500811]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 600.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Toán 2k3: Chữa đề thi học kỳ 2 Sở Bắc Giang
2 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 4 (điểm đến mp chứa đường cao)
3 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 4 (điểm đến mp chứa đường cao)
4 Live 2k3- Chữa đề thi học kỳ 2 số 2
5 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
7 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
8 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
9 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (chân đường cao)
10 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (chân đường cao)
11 Tính đơn điệu của hàm số
12 Thể tích khối chóp phần 3 (thể tích chóp đều)
13 Ôn tập góc và khoảng cách
14 Thể tích khối chóp phần 3 (thể tích chóp đều)
15 Ôn tập giới hạn buổi 1
16 Chữa bài kiểm tra học kỳ II số 1
17 Thể tích khối chóp phần 2 (Đề 3)
18 Thể tích khối chóp phần 2 (Đề 2)
19 Thể tích khối chóp phần 2 (Đề 1)
20 Thể tích khối chóp phần 2 (tính thể tích chóp)
21 Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy
22 Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy
23 Các mô hình góc giữa cạnh bên, mặt bên với mặt đáy
24 Các kiến thức cơ bản để học tốt hình không gian
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h) 01/06
2 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h) 20/06
3 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 3 (công thức 1-c-k-h) 20/06
4 Cực trị của hàm số 24/06
5 Đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương 24/06
6 Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc ba và phân thức bậc nhất chứa tham số m 24/06
7 Cực trị của hàm số bậc 3 chứa tham số phần 1 24/06
8 Cực trị của hàm số bậc 3 chứa tham số phần 2 24/06
9 Cực trị của hàm số trùng phương 24/06
10 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 24/06
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Lại Đắc Hợp

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Phạm Hùng Vương