Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán  -Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 182

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm học: https://moon.vn/s/bse

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500811]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 2 (phương trình có yếu tố lượng giác)
2 Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
3 Cực trị của hàm hợp phần 2 (bài nâng cao)
4 Cực trị hàm hợp phần 1
5 Cực trị hàm hợp phần 1
6 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)
7 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (bài nâng cao)
8 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
9 Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=m
10 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
11 Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=m
12 Tính đơn điệu hàm bậc 3, bậc 4 (cô lập tham số m và kỹ năng dùng GTLN, GTNN) đề số 2
13 Tính đơn điệu hàm bậc 3, bậc 4 (cô lập tham số m và kỹ năng dùng GTLN, GTNN) đề số 1
14 Tính đơn điệu hàm bậc 3, bậc 4 (cô lập tham số m và kỹ năng dùng GTLN, GTNN)
15 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
16 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
17 Tính đơn điệu hàm số phân thức đề 3 (chứa tham số)
18 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
19 Tính đơn điệu hàm số phân thức đề 2 (chứa tham số)
20 Tính đơn điệu hàm số phân thức đề 1 (chứa tham số)
21 Tính đơn điệu hàm số phân thức (chứa tham số)
22 Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
23 Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
24 Live chữa: Cực trị hàm số bậc 3 phần 3 (tọa độ điểm cực trị)
25 Cực trị hàm số bậc 3 (phần 3)-Tọa độ điểm cực trị
26 Cực trị hàm số bậc 3 (phần 3)-Tọa độ điểm cực trị
27 Live chữa: Cực trị hàm bậc 3- phần 2 (chứa tham số m-Áp dụng định lý Viet)
28 Cực trị hàm bậc 3 phần 2-(chứa tham số)
29 Cực trị hàm bậc 3- phần 2 (chứa tham số m-Áp dụng định lý Viet)
30 Live chữa: Đơn điệu và cực trị hàm bậc 3 (chứa tham số phần 1)
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng công thức đặc biệt) 22/08
2 Góc trong không gian phần 3 23/08
3 Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối 24/08
4 Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp phần 1 24/08
5 Khối lăng trụ đứng 26/08
6 Khối lăng trụ xiên 27/08
7 Hình hộp-Hình lập phương 28/08
8 Tỷ số thể tích phần 1 29/08
9 Tỷ số thể tích phần 2 30/08
10 Tỷ số thể tích phần 3 01/09
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Phạm Hùng Vương