Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 424

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm học: https://moon.vn/s/b0s

600.000 đ Đăng ký

ID: [500819]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 600.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P1)
2 Mở đầu về tính đơn điệu của hàm số
3 Live - Ôn tập đạo hàm (P1)
4 Live - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P1)
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Góc giữa hai mặt phẳng 30/05
2 Thể tích khối chóp (Phần 1) 31/05
3 Nhận diện đồ thị hàm trùng phương 22/06
4 Nhận diện đồ thị hàm số bậc ba 22/06
5 Tiệm cận của đồ thị hàm số 22/06
6 Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 22/06
7 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 2 22/06
8 Cực trị của hàm trùng phương (chứa tham số m) 22/06
9 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 1 22/06
10 Tính đơn điệu của hàm số (chứa tham số m) 22/06
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Lại Đắc Hợp

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Phạm Hùng Vương