Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: 551

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/nxy

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500819]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Nhận diện đồ thị hàm số bậc ba
2 Tiệm cận của đồ thị hàm số
3 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 2
4 Cực trị của hàm trùng phương (chứa tham số m)
5 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 1
6 Nhận diện đồ thị hàm trùng phương
7 Chữa đề tham khảo 05 - Thầy Duy (Phần 2)
8 Tỉ số thể tích khối chóp (Phần 2)
9 Live - Chữa bài tập D10 (Cực trị hàm hợp - Phần 1)
10 Live - Chữa bài tập D10 (Cực trị hàm hợp - Phần 2)
11 LIVE 2K3 - Chữa đề tham khảo 05
12 Live - Thể tích khối chóp đều
13 Live - Thể tích khối chóp đều
14 Live - Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
15 LIVE 2K3 - Chữa đề tham khảo số 04
16 Tỉ số thể tích khối chóp (Phần 1)
17 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
18 Góc giữa hai mặt bên
19 Buổi 3: Tương giao đồ thị hàm số (P1)
20 LIVE 2K3 - Chữa đề tham khảo số 03
21 Cực trị của hàm hợp (bài toán tương giao) - Phần 2
22 Live - Thể tích khối chóp (Phần 1)
23 Live - Chữa bài tập D09 (Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k)
24 Thể tích khối chóp - Phần 1
25 Live - Tỉ số thể tích khối chóp (Phần 1)
26 Chữa đề tham khảo lần 2 - Thầy Duy biên soạn
27 Chữa đề tham khảo lần 2 - Thầy Duy biên soạn
28 Live - Chữa bài tập H01 (Góc trong không gian)
29 Live - Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
30 D09: Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp)
31 Cực trị của hàm hợp - Phần 1
32 Live page - Tổng ôn cực trị hàm số (Phần 1)
33 Min, max của hàm trị tuyệt đối (chứa tham số m)
34 Tính đơn điệu của hàm hợp (bài toán tương giao)
35 Tính đơn điệu của hàm trị tuyệt đối (chứa tham số m)
36 D09: Biện luận số nghiệm của phương trình f(x) = m
37 Live page - Ôn tập tính đơn điệu, tương giao của hàm hợp (Phần 1)
38 Live - Chữa bài tập D08 (Tính đơn điệu của hàm hợp chứa tham số - Phần 1)
39 Live - Chữa đề KSCL đầu năm cho 2k3
40 Link nhóm thi thử toán 2k3 - Thầy Duy
41 D08: Tính đơn điệu của hàm hợp (chứa tham số m) - Phần 1
42 Live - Chữa đề thi thử lần 1 (Thầy Duy biên soạn)
43 Live - Chữa bài tập D07 (Tính đơn điệu của hàm hợp - Phần 2)
44 Live - Chữa bài tập D07 (Tính đơn điệu của hàm hợp - Phần 1)
45 D07: Tính đơn điệu của hàm hợp (kỹ năng chọn hàm và BBT kép)
46 Live - Chữa bài tập D06 (Phương pháp cô lập m giải bài toán đơn điệu hàm số)
47 D06: Phương pháp cô lập m giải bài toán đơn điệu hàm số
48 Live - Chữa bài tập D05 (Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số - Phần 2)
49 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 2)
50 Live - Chữa bài tập D05 (Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số - Phần 1)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thể tích khối chóp đều 25/10
2 Thể tích khối lăng trụ đứng 25/10
3 Thể tích khối chóp đều 25/10
4 Mở đầu về Lũy thừa 01/11
5 Công thức Lôgarit - Phần 1 03/11
6 Công thức Lôgarit - Phần 2 05/11
7 Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Phần 1 07/11
8 Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Phần 2 09/11
9 Phương trình mũ - Phần 1 11/11
10 Phương trình mũ - Phần 2 13/11
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Thầy Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Thầy Phạm Hùng Vương