Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: 561

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

<SPAN STYLE="COLOR:RED">ĐỀ THI THỬ HÀNG TUẦN CHO 2K3</SPAN> 3
CHỦ ĐỀ D1. HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG 39
CHỦ ĐỀ D2. MŨ, LÔGARIT VÀ ỨNG DỤNG 31
CHỦ ĐỀ D3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 24
CHỦ ĐỀ D4. SỐ PHỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 11
CHỦ ĐỀ D5. ÔN TẬP LỚP 11 0
CHỦ ĐỀ H1. GÓC, KHOẢNG CÁCH VÀ THỂ TÍCH 19
CHỦ ĐỀ H2. TRỤ, NÓN, CẦU 7
CHỦ ĐỀ H3. HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ 17
LIVE ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 2
TỔNG HỢP LIVE CHỮA ĐỀ THI THỬ 2020 0
Bài mới phát hành
1.Cực trị của hàm trùng phương (chứa tham số m) 20/06/2021
2.Tính đơn điệu của hàm hợp (bài toán tương giao) 20/06/2021
3.Tính đơn điệu của hàm trị tuyệt đối (chứa tham số m) 20/06/2021
4.Min, max của hàm trị tuyệt đối (chứa tham số m) 20/06/2021
5.Cực trị của hàm hợp - Phần 1 20/06/2021
6.Live page - Tổng ôn cực trị hàm số (Phần 1) 20/06/2021
7.D09: Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp) 20/06/2021
8.Live - Chữa bài tập D09 (Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k) 20/06/2021
9.Cực trị của hàm hợp (bài toán tương giao) - Phần 2 20/06/2021
10.Buổi 3: Tương giao đồ thị hàm số (P1) 20/06/2021

Phản hồi từ học sinh