Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 441

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm học: https://moon.vn/s/nxy

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500819]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 1)
2 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P1)
3 Mở đầu về tính đơn điệu của hàm số
4 Live - Ôn tập đạo hàm (P1)
5 Live - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P1)
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 2) 08/08
2 Góc giữa hai mặt bên 10/08
3 Góc giữa hai mặt phẳng 10/08
4 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 1) 10/08
5 Mở đầu về cực trị của hàm số 10/08
6 Cực trị của hàm trùng phương (chứa tham số m) 10/08
7 Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 12/08
8 Thể tích khối chóp (Phần 1) 15/08
9 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 1 15/08
10 Cực trị của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 2 15/08
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Phạm Hùng Vương