Live S plus : Luyện thi Nâng cao môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 13

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Chuyên đề 1: Hàm số và ứng dụng (Nâng cao) 26
Chuyên đề 2: Mũ và Logarit (Nâng cao) 0
Chuyên đề 3: Tích phân và số phức (Nâng cao) 0
Chuyên đề 4: Hình không gian và hình Oxyz (Nâng cao) 1

Phản hồi từ học sinh