Live S plus : Luyện thi Nâng cao môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Chủ đề 1: Hàm số và ứng dụng (Nâng cao 8+) 0
Chủ đề 2: Mũ và lôgarit (Nâng cao 8+) 0
Chủ đề 3: Tích phân và ứng dụng (Nâng cao 8+) 0
Chủ đề 5: Số phức (Nâng cao 8+) 0
Chủ đề 5: Hình học không gian (Nâng cao 8+) 0
Chủ đề 6: Hình tọa độ Oxyz (Nâng cao 8+) 0
Bài mới phát hành
Khóa học chưa khai giảng

Phản hồi từ học sinh