Live Steam - Vmoon

Live Steam - Vmoon

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 7

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [145313]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Buổi 9 - Các cách tư duy đến ythh quy đổi hỗn hợp ancol – axit - este
2 Huy - Giải bài tập - đề 1
3 Huy - Giải bài tập - đề 2
4 Huy - Giải bài tập - đề 3
5 Huy - Giải bài tập - đề 4
6 Huy - Giải bài tập - đề 5
7 Huy - Giải sách 35 đề thi thử 10/04/2030