Live T - Tổng ôn

Live T - Tổng ôn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 11

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106422]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 01-Tư duy hàm đặc trưng
2 02-Tư duy hàm đặc trưng phần 2
3 03- Phương trình mũ-cực trị mũ
4 04-Phương trình logarit-cực trị logarit
5 05-Dat an phu giai minmax 06/06/2030
6 06-Phuong pháp cô lập m 08/06/2031
7 07- Hàm đặc trưng, xét hàm 11/06/2031
8 08- Bổ sung mũ và logarit 17/06/2031
9 09-Ba phương pháp cho 1 bài toán 20/06/2031
10 Minmax 4 23/06/2031
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 05-Dat an phu giai minmax 06/06
2 06-Phuong pháp cô lập m 08/06
3 07- Hàm đặc trưng, xét hàm 11/06
4 08- Bổ sung mũ và logarit 17/06
5 09-Ba phương pháp cho 1 bài toán 20/06
6 Minmax 4 23/06
KHÓA HỌC KHÁC