Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 6

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Tổng ôn lý thuyết HÓA HỮU CƠ 36
Tổng ôn lý thuyết HÓA VÔ CƠ 24
Tổng ôn các chủ đề BÀI TẬP 33
Một số chủ để lý thuyết TỔNG HỢP 37
Live stream 5h00 - Trọng tâm kiến thức 6
Bài mới phát hành
1.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 9
2.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 8
3.[HOT] Hóa học - Những câu hỏi lý thuyết KHÔNG ĐƯỢC SAI - Đề 10
4.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 7
5.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 6
6.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 09
7.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 08
8.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 5
9.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 4
10.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 06
11.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 07
12.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 3
13.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 04
14.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 05
15.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 2
16.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 03
17.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi1
18.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 02
19.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 01
20.Tuyển chọn một số bài tập hóa vô cơ hay lạ khó - đề tốt nghiệp THPT