Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live T : Tổng ôn Nâng cao Vật Lý 2022

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 15

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Dao động và sóng cơ 40
Điện xoay chiều và dao động điện từ 25
Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử 28
Ôn tập kiến thức lớp 11 13
Chuyên đề chinh phục câu hỏi Vận dụng cao 27