Live T - Tổng ôn môn Toán

Live T - Tổng ôn môn Toán

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 200.000đ Đăng ký

ID: [106434]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Một số bài mũ, logarith hay và khó
2 Một số bài tích phân chọn lọc_p1
3 Một số bài tích phân chọn lọc_p2
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
KHÓA HỌC KHÁC