Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 110

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ 36
TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ 24
TỔNG ÔN CÁC CHỦ ĐỀ BÀI TẬP 32
MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP 18
Bài mới phát hành
1.Phân tích về dạng đồ thị điện phân 2019 - 2021 và phương pháp giải mới - Thầy Phạm Hùng Vương 17/06/2021
2.Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2021
3.Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2021
4.LiveVIP Hóa: YTHH Quy đổi AMIN xử lý tinh tế bài tập đốt cháy 08/06/2021
5.Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2021
6.Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2021
7.Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2021
8.Thi online - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2021
9.Bài tập biện luận - nâng cao về CHẤT BÉO 06/06/2021
10.Bài tập nâng cao - mở rộng về hỗn hợp CHẤT BÉO và AXIT BÉO 06/06/2021

Phản hồi từ học sinh