Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 190

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

TỔNG ÔN HÀM SỐ 93
TỔNG ÔN MŨ VÀ LOGARIT 90
TỔNG ÔN HÌNH KHÔNG GIAN 26
TỔNG ÔN NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN 83
TỔNG ÔN SỐ PHỨC 39
TỔNG ÔN HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ 37
7-TỔNG HỢP TOÁN 11 9
8-LIVE CHỮA CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO 28
Bài mới phát hành
1.Các kiến thức cơ bản để học tốt hình không gian 20/05/2021
2.Các mô hình góc giữa cạnh bên, mặt bên với mặt đáy 20/05/2021
3.Thể tích khối chóp phần 2 (tính thể tích chóp) 20/05/2021
4.Thể tích khối chóp phần 3 (thể tích chóp đều) 20/05/2021
5.Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (chân đường cao) 20/05/2021
6.Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h) 20/05/2021
7.Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h) 20/05/2021
8.Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h) 20/05/2021
9.Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h) 20/05/2021
10.Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách) 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh