Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 190

Hạn sử dụng: 10/08/2021

Tổng ôn hàm số 93
Tổng ôn mũ và logarit 90
Tổng ôn hình không gian 26
Tổng ôn nguyên hàm và tích phân 83
Tổng ôn số phức 39
Tổng ôn Hình tọa độ Oxyz 37
7-Tổng hợp toán 11 9
8-Live chữa các bài toán Vận dụng và Vận dụng cao 28
Bài mới phát hành
1.Nguyên hàm hàm lượng giác phần 1
2.Nguyên hàm hàm lượng giác phần 2
3.Nguyên hàm từng phần phần 1 (pp múa cột)
4. Nguyên hàm từng phần phần 2 (hàm ẩn)
5.Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 2 (phương trình có yếu tố lượng giác)
6.Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 1 y=|f(x)|
7.Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 2 y=f(|x|)
8.Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp
9.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp và bài toán f(u)=m có nghiệm
10.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm hợp và bài toán biện luận nghiệm (Kỹ năng dùng BBT kép và đồ thị)
11.Tính đơn điệu hàm chứa dấu trị tuyệt đối
12.(Phương pháp bội nghiệm phần 1) tìm số nghiệm phương trình f(u)=k
13.(PP bội nghiệm phần 2) Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m
14.(PP bội nghiệm đỉnh cao phần 3) Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m
15.Ứng dụng GTLN, NN vào bài toán hàm số
16.Minmax hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (chứa tham số, pp giá trị đảo)
17.Các kiến thức cơ bản để học tốt hình không gian
18.Các mô hình góc giữa cạnh bên, mặt bên với mặt đáy
19.Thể tích khối chóp phần 2 (tính thể tích chóp)
20.Thể tích khối chóp phần 3 (thể tích chóp đều)