Luyện thi THPT Quốc Gia lớp 12 chuyên sâu - Di truyền học quần thể

Luyện thi THPT Quốc Gia lớp 12 chuyên sâu - Di truyền học quần thể

Giáo viên: Thầy Vũ Đức Lưu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Vũ Đức Lưu

Số bài: 3

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 150.000đ Đăng ký

ID: [106414]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Cấu trúc di truyền của quần thể (Phần 1)
2 Cấu trúc di truyền của quần thể (Phần 2)
3 Cấu trúc di truyền của quần thể (Phần 3)