Luyện thi THPT Quốc Gia lớp 12 chuyên sâu - Di truyền phân tử

Luyện thi THPT Quốc Gia lớp 12 chuyên sâu - Di truyền phân tử

Giáo viên: Thầy Vũ Đức Lưu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Vũ Đức Lưu

Số bài: 13

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 150.000đ Đăng ký

ID: [106501]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Nhân đôi ADN
2 THI ONLINE: Bài tập nhân đôi ADN
3 Nhân đôi ADN (Phần 2)
4 Gen (Phần 1)
5 Gen (Phần 2)
6 Phiên mã (Phần 1)
7 Phiên mã (Phần 2)
8 Dịch mã (Phần 1)
9 THI ONLINE: Bài tập dịch mã
10 Dịch mã (Phần 2)
11 Điều hòa hoạt động gen (Phần 1)
12 Điều hòa hoạt động gen (Phần 2)
13 Đột biến gen (Phần 1)
14 Đột biến gen (Phần 2)
15 Đột biến gen (Phần 3)