Luyện thi THPT Quốc Gia lớp 12 chuyên sâu - Di truyền tế bào

Luyện thi THPT Quốc Gia lớp 12 chuyên sâu - Di truyền tế bào

Giáo viên: Thầy Vũ Đức Lưu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Vũ Đức Lưu

Số bài: 9

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [67835]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Nhiễm sắc thể (Phần 1)
2 Nhiễm sắc thể (Phần 2)
3 Nhiễm sắc thể (Phần 3)
4 Đột biến cấu trúc NST (Phần 1)
5 Đột biến cấu trúc NST (Phần 2)
6 Đột biến cấu trúc NST (Phần 3)
7 Đột biến số lượng NST (Phần 1)
8 Đột biến số lượng NST (Phần 2)
9 Đột biến số lượng NST (Phần 3)