Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Luyện thi vào 10 - 2023

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 795

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hướng dẫn học 1
Tài liệu khóa học 26
Tổng hợp live 16
Tuần 1 38
Tuần 2 38
Tuần 3 38
Tuần 4 27
Tuần 5 28
Tuần 6 24
Tuần 7 22
Tuần 8 28
Tuần 9 28
Tuần 10 27
Tuần 11 30
Tuần 12 30
Tuần 13 24
Tuần 14 13
Tuần 15 26
Tuần 16 27
Tuần 17 27
Tuần 18 30
Tuần 19 31
Tuần 20 31
Tuần 21 48
Tuần 22 51
Tuần 23 37
Tuần 24 43
Tuần 25 46
Tuần 26 40
Luyện giải đề thi 0
Bài mới phát hành
1.[LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần đề thi
2. [LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần I - Cấu trúc phần câu hỏi trắc nghiệm
3. [LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần I - Bảng từ phần câu hỏi trắc nghiệm
4.[LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần II - Cấu trúc phần đọc hiểu
5. [LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần II - Bảng từ phần đọc hiểu
6.Chữa bài ngày 30/3
7.LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Đề thi phần tự luận
8.[LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Đề thi phần trắc nghiệm
9. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần I - Cấu trúc phần câu hỏi trắc nghiệm
10. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần I - Bảng từ phần câu hỏi trắc nghiệm
11. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần II - Cấu trúc phần tự luận
12. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần II - Bảng từ phần tự luận
13. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần III - Cấu trúc phần đọc hiểu
14. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần III - Bảng từ phần đọc hiểu
15.Chữa bài ngày 28/3
16.[LT10]_Lesson 118 – Bài tập ngày 28/3/2023 - Phần đề thi
17.[LT10]_Lesson 118 – Bài tập ngày 28/3/2023 - Phần I - Cấu trúc phần tự luận
18.[LT10]_Bài tập tuần 26
19. [LT10]_Lesson 118 – Bài tập ngày 28/3/2023 - Phần I - Cấu trúc phần đọc hiểu
20. [LT10]_Lesson 118 – Bài tập ngày 28/3/2023 - Phần I - Bảng từ phần đọc hiểu