Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Mỗi ngày một ý tưởng Hóa học - Thầy Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 32

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 0 VNĐ

Đăng ký

Ý tưởng giải bài tập Hữu cơ 31
Ý tưởng giải bài tập vô cơ 1
Ý tưởng tổng hợp lý thuyết hữu cơ 0
Ý tưởng tổng hợp lý thuyết vô cơ 0
Bài mới phát hành
1.Livestream tổng kết các YTHH tuần 3 và chữa các bài tập vận dụng
2.Thước thức - Cách vận dụng các YTHH trong thực chiến đề THPTQG 2019 - phần bài tập chất béo
3.Thường thức - 30s cho một bài tập chất béo vận dụng cao thi TN THPT chính thức 2021
4.YTHH - Phối hợp một số ý tưởng giải bài tập chất béo liên quan đến tỉ lệ
5.Thi online - YTHH - Phối hợp một số ý tưởng giải bài tập chất béo liên quan đến tỉ lệ
6.YTHH - Cố định số C - Số O của chất béo
7.Thi online - YTHH - Cố định số C - Số O của chất béo
8.YTHH - "Mẹo" cơ bản bắt bài dạng chất béo no ở THPT
9.Thi online - YTHH - "Mẹo" cơ bản bắt bài dạng chất béo no ở THPT
10.YTHH - Tương quan đốt với bài tập đốt chất béo
11.Thi online - YTHH - Tương quan đốt với bài tập đốt chất béo
12.Livestream tổng kết các YTHH tuần 2 và chữa các bài tập vận dụng
13.Thường thức YTHH - Vận dụng các YTHH nho nhỏ cho bài tập VDC thi THPT QG 2019 như thế nào?
14.YTHH - Đốt hỗn hợp muối và kiềm - YTHH natri đi về đâu?
15.Thi online - YTHH - Đốt hỗn hợp muối và kiềm - YTHH natri đi về đâu?
16.YTHH - Tương quan đốt với muối của axit cacboxylic
17.Thi online - YTHH - Tương quan đốt với muối của axit cacboxylic
18.YTHH - Đơn giản chỉ là nắm được quá trình - viết sơ đồ và bảo toàn nguyên tố
19.Thi online - YTHH - Đơn giản chỉ là nắm được quá trình - viết sơ đồ và bảo toàn nguyên tố
20.YTHH - Sử dụng tương quan đốt cho hỗn hợp ESTE - HIĐROCACBON