Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Những ý tưởng Hóa học - Thầy Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 36

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 0 VNĐ

Đăng ký

Ý tưởng giải bài tập Hữu cơ 35
Ý tưởng giải bài tập vô cơ 1
Ý tưởng tổng hợp lý thuyết hữu cơ 0
Ý tưởng tổng hợp lý thuyết vô cơ 0
Bài mới phát hành
1.YTHH - Cảm nhận giả thiết bài toán đốt cháy AMIN
2.Thi online - Cảm nhận giả thiết bài toán đốt cháy AMIN
3.YTHH - Tách cụm quy đổi giải đốt cháy thuần AMIN
4.Thi online - YTHH - Tách cụm quy đổi giải đốt cháy thuần AMIN
5.Livestream tổng kết các YTHH tuần 3 và chữa các bài tập vận dụng
6.Thước thức - Cách vận dụng các YTHH trong thực chiến đề THPTQG 2019 - phần bài tập chất béo
7.Thường thức - 30s cho một bài tập chất béo vận dụng cao thi TN THPT chính thức 2021
8.YTHH - Phối hợp một số ý tưởng giải bài tập chất béo liên quan đến tỉ lệ
9.Thi online - YTHH - Phối hợp một số ý tưởng giải bài tập chất béo liên quan đến tỉ lệ
10.YTHH - Cố định số C - Số O của chất béo
11.Thi online - YTHH - Cố định số C - Số O của chất béo
12.YTHH - "Mẹo" cơ bản bắt bài dạng chất béo no ở THPT
13.Thi online - YTHH - "Mẹo" cơ bản bắt bài dạng chất béo no ở THPT
14.YTHH - Tương quan đốt với bài tập đốt chất béo
15.Thi online - YTHH - Tương quan đốt với bài tập đốt chất béo
16.Livestream tổng kết các YTHH tuần 2 và chữa các bài tập vận dụng
17.Thường thức YTHH - Vận dụng các YTHH nho nhỏ cho bài tập VDC thi THPT QG 2019 như thế nào?
18.YTHH - Đốt hỗn hợp muối và kiềm - YTHH natri đi về đâu?
19.Thi online - YTHH - Đốt hỗn hợp muối và kiềm - YTHH natri đi về đâu?
20.YTHH - Tương quan đốt với muối của axit cacboxylic