Nghe theo chủ điểm

Nghe theo chủ điểm

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 30

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106510]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Numbers
2 Bài luyện tập 01
3 People & Places
4 Bài luyện tập 02
5 Times & Dates
6 Bài luyện tập 03
7 Food
8 Bài luyện tập 04
9 Music (Main theme: Christmas)
10 Bài luyện tập 05
11 Furniture and Rooms
12 Bài luyện tập 06
13 Prices
14 Bài luyện tập 07
15 Describing objects & people
16 Bài luyện tập 08
17 Shopping
18 Bài luyện tập 09
19 Holiday
20 Bài luyện tập 10
21 Traffic
22 Bài luyện tập 11
23 Jobs
24 Bài luyện tập 12
25 Leisure activities
26 Bài luyện tập 13
27 Instructions
28 Bài luyện tập 14
29 Airports
30 Bài luyện tập 15
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
KHÓA HỌC KHÁC