Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA ĐỌC HIỂU 4

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 1011

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 685.000 VNĐ


KHÓA TỪ VỰNG – ĐỌC HIỂU 4

1. Hình thức học

- Nhóm học trong nhóm kín, qua video và bài tập hàng ngày
- Thời lượng học là 20 tuần = 5 tháng (từ 9/8/2021 đến hết tháng 26/12/2021)
- Hạn sử dụng khóa học đến hết 30/7/2022

Xem tiếp

Tài liệu khóa học 40
THI THỬ HÀNG NGÀY 101
Tuần 1 43
Tuần 2 39
Tuần 3 39
Tuần 4 42
Tuần 5 40
Tuần 6 43
Tuần 7 38
Tuần 8 39
Tuần 9 39
Tuần 10 37
Tuần 11 38
Tuần 12 38
Tuần 13 38
Tuần 14 40
Tuần 15 38
Tuần 16 38
Tuần 17 39
Tuần 18 38
Tuần 19 26
Tuần 20 38