Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA ĐỌC HIỂU 4

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 676

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 685.000 VNĐ

Đăng ký


KHÓA TỪ VỰNG – ĐỌC HIỂU 4

1. Hình thức học

- Nhóm học trong nhóm kín, qua video và bài tập hàng ngày
- Thời lượng học là 20 tuần = 5 tháng (từ 9/8/2021 đến hết tháng 26/12/2021)
- Hạn sử dụng khóa học đến hết 30/7/2022

Xem tiếp

THI THỬ HÀNG NGÀY 59
Tuần 1 42
Tuần 2 39
Tuần 3 39
Tuần 4 42
Tuần 5 40
Tuần 6 43
Tuần 7 38
Tuần 8 39
Tuần 9 39
Tuần 10 37
Tuần 11 38
Tuần 12 33
Tuần 13 6
Tuần 14 6
Tuần 15 6
Tuần 16 6
Tuần 17 6
Tuần 18 6
Tuần 19 6
Tuần 20 6