Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 6

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 528

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 609.000 VNĐ

Đăng ký


NHÓM TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 6

1. Hình thức học
  • Học trong nhóm kín.

  • Thời lượng học là 16 tuần = 4 tháng (từ 14/6/2021 đến hết 3/10/2021).

  • Hạn sử dụng khóa học đến hết 30/7/2022.

  • Mỗi bạn vào nhóm sẽ được nhận một cuốn sách ID, trong cuốn sách ID đã có ghi rõ bài tập của từng ngày. Các bạn nộp bài theo ngày ghi trong sách.

  • Mỗi ngày các bạn sẽ phải làm và nộp bài tập trước 12h đêm của ngày hôm đó. Sau 12h đêm sẽ có đáp án của bài tập ngày hôm trước. Để xem được đáp án, các bạn phải kích hoạt sách ID khoá học (Mỗi bạn vào nhóm sẽ được cấp 1 ID dùng để tra đáp án lời giải, đáp án video).

  • Chủ nhật hàng tuần Cô sẽ đăng bảng từ vào link nộp bài của tuần tiếp theo.

  • Mỗi bạn vào nhóm sẽ được cấp 1 số báo danh để Cô quản lý và để nộp bài.

Xem tiếp

Tài liệu khóa học 145
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP NÂNG CAO 74
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP NÂNG CAO (Tiếp) 59
Tổng hợp Live 2
THI THỬ HÀNG TUẦN 7
Bài tập tuần 1 16
Bài tập tuần 2 14
Bài tập tuần 3 14
Bài tập tuần 4 21
Bài tập tuần 5 14
Bài tập tuần 6 14
Bài tập tuần 7 15
Bài tập tuần 8 15
Bài tập tuần 9 14
Bài tập tuần 10 17
Bài tập tuần 11 15
Bài tập tuần 12 17
Bài tập tuần 13 14
Bài tập tuần 14 14
Bài tập tuần 15 14
Bài tập tuần 16 14