ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HK 2 LỚP 11 - MÔN TOÁN

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HK 2 LỚP 11 - MÔN TOÁN

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 8

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106587]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì II (Đề 01)
2 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì II (Đề 02)
3 Tổng ôn học kì II Toán 11 (Phần 1)
4 Tổng ôn học kì II Toán 11 (Phần 2, Nâng cao)
5 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì II (Đề 03)
6 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì II (Đề 04)
7 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì II (Đề 05)
8 Tổng ôn học kỳ II Toán 11 (Số 3)