Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 12 - Tập 1

Giáo viên: Cô Trang Anh

ID: 600000

Tác giả: Trang Anh và Minh Trang

Số Trang: 446

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 150.000 139.000 VNĐ

mua

Với mong muốn giúp các em được tiếp cận với từ vựng theo các chủ đề, luyện tập và nâng cao nội dung cấu trúc, ngữ pháp của hai chương trình tiếng Anh lớp 12 nên cô Trang Anh và cô Minh Trang đã biên soạn cuốn sách Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 12 theo sát nội dung của từng đơn vị bài học trong chương trình sách giáo khoa của lớp 12 thuộc cả 2 chương trình là chương trình sách giáo khoa hiện hành và chương trình sách giáo khoa mới. 


Cuốn sách Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 12 được chia làm 2 tập: tập 1 có nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa học kì 1 và tập 2 có nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa học kì 2. Nội dung của cuốn sách gồm các phần chính sau: ➖ Phần 1: Chương trình sách giáo khoa mới ➖ Phần 2: Chương trình sách giáo khoa hiện hành Mỗi Unit trong cuốn Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 12 bao gồm: I. Vocabulary (Từ vựng) II. Structures (Cấu trúc) III. Grammar (Ngữ pháp) IV. Practice exercises (Bài tập thực hành) Test 1 (Bài tự luận) Test 2 (Bài trắc nghiệm) 

Ngoài ra, cuốn sách còn cả nội dung ôn tập cho các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra cuối học kỳ theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Với cuốn sách dày gần 500 trang, được biên soạn theo hướng cơ bản và nâng cao với nhiều dạng bài tập thường gặp trong các bài kiểm tra và bài thi hiện nay. Chắc chắn đây sẽ là cuốn tư liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học tập và ôn luyện.

SC. Revision unit for the first term 7
Unit 1: Life stories 9
Unit 2: Urbanization 8
Revision unit 1-2 6
Unit 3: The green movement 9
Unit 4: The mass media 8
Revision 3 + 4 6
Unit 5: Cultural Identity 7
REVISION UNIT FIRST TERM WRITTEN 6
SC. Unit 1: Home life 10
SC. Unit 2 - Cultural Diversity 7
SC. Unit 3: Ways Of Socialising 5
SC. Unit 4 - School Education System 6
SC. Unit 5 - Higher Education 7
SC. Unit 6: Future jobs 6
SC. Revision 4
SC. Revision Unit 1 - 2 - 3 5
Revision unit 4 - 5 1
SC. Unit 8: Life in the future 6

Phản hồi từ học sinh