Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 12 - Tập 1

ID: 600000

Tác giả: Trang Anh và Minh Trang

Số Trang: 446

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 150.000 139.000 VNĐ

Mua sách


Xem bản đọc thử tại đây!!!
Chương trình tiếng Anh lớp 12 trong giai đoạn hiện nay là sự đan xen giữa chương trình sgk hiện hành của Nhà xuất bản giáo dục và chương trình sgk mới do Nhà xuất bản giáo dục phối hợp với Tập đoàn giáo dục Pearson xây dựng. Mỗi chương trình bao gồm một lượng từ vựng, ngữ pháp theo các chủ đề khác nhau trong khi mỗi em lại chỉ được theo học một trong hai chương trình. Hơn thế nữa, kiến thức trong đề thi THPTQG lại rơi vào cả hai chương trình. Điều đó làm cho các em có thể gặp khó khăn khi gặp những chủ đề, từ vựng mà chương trình sách các em theo học không có. 

Xem tiếp

SC. Revision unit for the first term 6
Unit 1: Life stories 21
Unit 2: Urbanization 12
Revision unit 1-2 9
Unit 3: The green movement 10
Unit 4: The mass media 8
Revision 3 + 4 6
Unit 5: Cultural Identity 7
REVISION UNIT FIRST TERM WRITTEN 6
SC. Unit 1: Home life 10
SC. Unit 2 - Cultural Diversity 7
SC. Unit 3: Ways Of Socialising 5
SC. Unit 4 - School Education System 6
SC. Unit 5 - Higher Education 7
SC. Unit 6: Future jobs 6
SC. Revision 4
SC. Revision Unit 1 - 2 - 3 5
Revision unit 4 - 5 1
SC. Unit 8: Life in the future 6