Phát âm es/ed

Phát âm es/ed

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Số bài: 9

Hạn sử dụng: 25/06/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106407]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Cách phát âm đuôi “s, es”
2 Luyện tập phát âm “es”
3 Thi online - Phát âm es
4 Cách phát âm đuôi “ed”
5 Ngoại lệ phát âm đuôi “ed”
6 Luyện tập phát âm ed
7 Thi online - Phát âm ed
8 Thi online - Phát âm es + ed (Đề 1)
9 Thi online - Phát âm es + ed (Đề 2)