Phương pháp giải nhanh và ứng dụng Casio trong bài toán tích phân

Phương pháp giải nhanh và ứng dụng Casio trong bài toán tích phân

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 8

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106437]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Làm quen khái niệm và tính chất của tích phân
2 Phương pháp đổi biến số tính tích phân hàm ẩn
3 Phương pháp từng phần tính tích phân hàm ẩn
4 Tích phân chống casio
5 Tích phân chứa dấu trị tuyệt đối
6 Phương pháp lấy tích phân hai vế trong bài toán hàm ẩn 25/10/2030
7 Kỹ thuật chọn hàm trong bài toán tích phân hàm ẩn 27/10/2030
8 Phương pháp giải tích phân đặc biệt 28/10/2030
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Phương pháp lấy tích phân hai vế trong bài toán hàm ẩn 25/10
2 Kỹ thuật chọn hàm trong bài toán tích phân hàm ẩn 27/10
3 Phương pháp giải tích phân đặc biệt 28/10
KHÓA HỌC KHÁC