Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

200.000đ 300.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 15/07/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [510792]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 300.000đ

Mua sách

Khóa phương pháp ôn luyện là khóa học giúp các em có được cách học và phương pháp học một cách hiểu quả nhất. + Xem thêm

Giới thiệu các khóa học Lịch sử năm 2021 của thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Vận dụng công thức "5W – 2 How" khi ôn luyện
2 Sử dụng "Sơ đồ tư duy" kết hợp với "từ khóa" cốt lõi
3 Sơ đồ tư duy khi học về thời kì chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) 12/08/2020
4 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 1) 13/08/2020
5 Vận dụng các dạng "công thức" thường gặp khi ôn luyện môn Lịch sử 19/08/2020
6 “Công thức” khi học về nguyên nhân thắng lợi lịch sử Việt Nam (1930 – 1975) 26/08/2020
7 “Công thức” khi học về ý nghĩa thắng lợi của các sự kiện lịch sử trọng đại 03/09/2020
8 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 2) 04/09/2020
9 Phân biệt khái niệm, thuật ngữ cốt lõi liên quan đến lịch sử Việt Nam 10/09/2020
10 Phân biệt cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng 17/09/2020
11 Phân biệt tính chất của các phong trào cách mạng và sách lược cách mạng 24/09/2020
12 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 3) 25/09/2020
13 Phân biệt các khái niệm, thuật ngữ cốt lõi thời kì 1945 – 1975 30/09/2020
14 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 1) 07/10/2020
15 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 2) 14/10/2020
16 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 4) 15/10/2020
17 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 1) 21/10/2020
18 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 2) 28/10/2020
19 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 5) 29/10/2020
20 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1) 04/11/2020
21 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2) 11/11/2020
22 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 6) 12/11/2020
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Sơ đồ tư duy khi học về thời kì chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) 12/08
2 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 1) 13/08
3 Vận dụng các dạng "công thức" thường gặp khi ôn luyện môn Lịch sử 19/08
4 “Công thức” khi học về nguyên nhân thắng lợi lịch sử Việt Nam (1930 – 1975) 26/08
5 “Công thức” khi học về ý nghĩa thắng lợi của các sự kiện lịch sử trọng đại 03/09
6 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 2) 04/09
7 Phân biệt khái niệm, thuật ngữ cốt lõi liên quan đến lịch sử Việt Nam 10/09
8 Phân biệt cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng 17/09
9 Phân biệt tính chất của các phong trào cách mạng và sách lược cách mạng 24/09
10 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 3) 25/09
KHÓA HỌC KHÁC

Live S - Luyện thi chuyên đề

Nguyễn Mạnh Hưởng

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Nguyễn Mạnh Hưởng

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyễn Mạnh Hưởng

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyễn Mạnh Hưởng