Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 27

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [5303]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: thầy Nguyễn Anh Tuấn 
Khóa học bao gồm 28 bài học, trong đó có 21 đề thi do thầy Nguyễn Anh Tuấn biên soạn, có cấu trúc tương tự đề thi THPT QG. Tham gia khóa học sẽ giúp học sinh luyện tập với đề thi THPT QG 2018, luyện tập giải nhanh và làm để theo hình thức trắc nghiệm. Tất cả các đề đều được thầy chữa cụ thể, các em có thể tải đề về máy tính để luyện tập.

Mục tiêu khóa học:  
 Ứng dụng những kiến thức đã học áp dụng vào giải đề luyện tập cho kì thi THPT QG.
 Luyện tập những dạng bài sẽ có trong đề thi, tập giải bài dưới hình thức trắc nghiệm.

Cấu trúc khóa học: 
 28 bài giảng, trong đó có 21 đề thi

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Khởi động Luyện đề 2018 (Ôn tập hk1) - Đề 01
2 Khởi động Luyện đề 2018 (Ôn tập hk1) - Đề 02
3 Khởi động Luyện đề 2018 (Ôn tập hk1) - Đề 03
4 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 01
5 Bài giảng Luyện đề 01 (Chữa 40 câu đề chuẩn 01)
6 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 02
7 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 03
8 Bài giảng Luyện đề 02 (Chữa 40 câu đề chuẩn 02)
9 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 04
10 Đề KHAI BÚT may mắn đầu năm mới - Thầy ATN 01
11 Đề KHAI BÚT may mắn đầu năm mới - Thầy ATN 02
12 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 05
13 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 06
14 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 07
15 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 08
16 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 09
17 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 10
18 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 11
19 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 12
20 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 13
21 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 14
22 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 15
23 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 16
24 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 17
25 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 18
26 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 19
27 Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 20