Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 27

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Học phí: 400.000 100.000 VNĐ

Đăng ký

Tổng quan: 

Giáo viên: thầy Nguyễn Anh Tuấn 
Khóa học bao gồm 28 bài học, trong đó có 21 đề thi do thầy Nguyễn Anh Tuấn biên soạn, có cấu trúc tương tự đề thi THPT QG. Tham gia khóa học sẽ giúp học sinh luyện tập với đề thi THPT QG 2018, luyện tập giải nhanh và làm để theo hình thức trắc nghiệm. Tất cả các đề đều được thầy chữa cụ thể, các em có thể tải đề về máy tính để luyện tập.

Mục tiêu khóa học:  
 Ứng dụng những kiến thức đã học áp dụng vào giải đề luyện tập cho kì thi THPT QG.
 Luyện tập những dạng bài sẽ có trong đề thi, tập giải bài dưới hình thức trắc nghiệm.

Cấu trúc khóa học: 
 28 bài giảng, trong đó có 21 đề thi

PRO A: LUYỆN ĐỀ THPT QUỐC GIA 2018 27
Bài mới phát hành
1.Khởi động Luyện đề 2018 (Ôn tập hk1) - Đề 01 20/05/2021
2.Khởi động Luyện đề 2018 (Ôn tập hk1) - Đề 02 20/05/2021
3.Khởi động Luyện đề 2018 (Ôn tập hk1) - Đề 03 20/05/2021
4.Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 01 20/05/2021
5.Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 03 20/05/2021
6.Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 04 20/05/2021
7.Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 05 20/05/2021
8.Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 06 20/05/2021
9.Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 07 20/05/2021
10.Luyện đề chuẩn thi QG môn Hóa - Đề 08 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh