Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 29

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [5332]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: Lại Đắc Hợp
Khóa học bao gồm 25 thi do thầy Lại Đắc Hợp biên soạn, có cấu trúc tương tự đề thi THPT QG. Tham gia khóa học sẽ giúp học sinh luyện tập với đề thi THPT QG 2018, luyện tập giải nhanh và làm để theo hình thức trắc nghiệm. Tất cả các đề đều được thầy chữa cụ thể, các em có thể tải đề về máy tính để luyện tập.

Mục tiêu khóa học:  
 Ứng dụng những kiến thức đã học áp dụng vào giải đề luyện tập cho kì thi THPT QG.
 Luyện tập những dạng bài sẽ có trong đề thi, tập giải bài dưới hình thức trắc nghiệm.

Cấu trúc khóa học: 
 25 đề thi dưới hình thức trắc nghiệm

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 01
2 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 02
3 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 03
4 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 04
5 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 05
6 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 06
7 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 07
8 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 08
9 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 09
10 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 10
11 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 11
12 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 12
13 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 13
14 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 14
15 Chữa bài tập Vận Dụng Cao Đề 1 + 2 + 3
16 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 15
17 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 16
18 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 17
19 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 18
20 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 19
21 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 20
22 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 21
23 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 22
24 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 23
25 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 24
26 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 25
27 Đề THPT Quốc Gia 2018
28 Chữa bài tập Vận Dụng Cao Đề 4+5+6
29 Luyện giải đề QG môn Vật Lý - Đề 25