Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2019

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 71

Hạn sử dụng: 25/06/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106569]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 500.000đ

Mua sách

Khóa học Pro A môn Toán là một phần rất quan trọng trong chương trình Pro SAT – giải pháp toàn diện cho các em tham gia luyện thi kỳ thi THPT QG 2019 môn Toán.

Đây là khóa học chỉ gồm các đề thi thử THPT QG, được xây dựng dưới hình thức đề thi trắc nghiệm (đề thi online) theo đúng cấu trúc của đề thi tham khảo do Bộ GD&ĐT công bố. 
+ Xem thêm

Giáo viên: thầy Đặng Việt Hùng – Thạc sĩ khoa Toán trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Thầy là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện thi Đại học online và offline môn Toán, được nhiều thế hệ học sinh yêu mến bởi phong cách giảng bài sinh động, hóm hỉnh và tạo được hứng thú cho người học.

Nội dung khóa học: 

Khóa học được thiết kế gồm 26 đề thi online, trong đó:

- 6 đề đầu tiên là những đề thi tham khảo và đề thi chính thức kỳ thi THPT QG 2018 của Bộ GD&ĐT giúp các em làm quen với cấu trúc bài thi và tham khảo một số dạng bài sẽ xuất hiện trong đề thi chính thức kỳ thi THPT QG 2019.

- 20 đề tiếp theo là những đề thi thử THPT QG, được xây dựng dưới hình thức đề thi trắc nghiệm (đề thi online) theo đúng cấu trúc của đề thi tham khảo môn Toán do Bộ GD&ĐT công bố.

Toàn bộ các bài tập trong mỗi đề thi đều có đầy đủ đáp án, lời giải chi tiết và có mã ID riêng để các em tiện tra cứu lời giải trong quá trình học tập.

Mục tiêu khóa học: 

- Làm quen với cấu trúc đề thi THPT QG 2019 môn Toán và nắm được toàn bộ các dạng bài sẽ xuất hiện trong đề thi chính thức môn Toán.
- Rèn luyện kỹ năng giải toàn bộ các dạng bài sẽ xuất hiện trong đề thi THPT QG môn Toán.
- Rèn luyện kỹ năng phân bổ thời gian làm bài.
- Rèn luyện tâm lý phòng thi.

Đối tượng khóa học

- Học sinh lớp 12 đang chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT QG 2019
- Học sinh ôn thi lại, ôn thi liên thông.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khóa Pro A 2019
2 Đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - Mã 104
3 Đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - Mã 109
4 Đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - Mã 111
5 Đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - Mã 116
6 Đề Tham Khảo 2019 - Bộ giáo dục (Phần 1)
7 Đề Tham Khảo 2019 - Bộ giáo dục (Phần 2)
8 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 01)
9 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 01 (Phần 1)
10 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 01 (Phần 2)
11 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 01 (Phần 3)
12 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 02)
13 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 02 (Phần 1)
14 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 02 (Phần 2)
15 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 03)
16 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 03 (Phần 1)
17 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 03 (Phần 2)
18 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 03 (Phần 3)
19 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 04)
20 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 04 (Phần 1)
21 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 04 (Phần 2)
22 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 04 (Phần 3)
23 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 05)
24 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 05 (Phần 1)
25 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 05 (Phần 2)
26 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 05 (Phần 3)
27 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 06)
28 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 06 (Phần 1)
29 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 06 (Phần 2)
30 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 06 (Phần 3)
31 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 07)
32 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 07 (Phần 1)
33 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 07 (Phần 2)
34 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 07 (Phần 3)
35 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 08)
36 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 08 (Phần 1)
37 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 08 (Phần 2)
38 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 08 (Phần 3)
39 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 09)
40 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 09 (Phần 1)
41 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 09 (Phần 2)
42 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 09 (Phần 3)
43 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 10)
44 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 10 (Phần 1)
45 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 10 (Phần 2)
46 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 10 (Phần 3)
47 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 11)
48 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 11 (Phần 1)
49 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 11 (Phần 2)
50 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 11 (Phần 3)
51 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 12)
52 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 12 (Phần 1)
53 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 12 (Phần 2)
54 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 12 (Phần 3)
55 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 13)
56 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 13 (Phần 1)
57 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 13 (Phần 2)
58 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 13 (Phần 3)
59 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 14)
60 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 14 ( Phần 1)
61 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 14 ( Phần 2)
62 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 14 ( Phần 3)
63 Thi Online: Luyện đề Toán 2019 (Đề Chuẩn 15)
64 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 15 (Phần 1)
65 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 15 (Phần 2)
66 Luyện đề Toán 2019 - Đề Chuẩn 15 (Phần 3)