Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Số bài: 153

Hạn sử dụng: 06/09/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106408]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 500.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Library: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 - SINH HỌC

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

Đề thi thử THPT Quốc gia các trường & Sở GD môn Sinh học

35 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học

+ Xem thêm

Giáo viên: thầy Phan Khắc Nghệ - Tiến sĩ Sinh học - Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

Từ năm 2008, thầy được Hội đồng Chuyên môn Bộ GD&ĐT mời tham gia nhóm chuyên viên, các nhà khoa học viết sách tham khảo môn Sinh học cho học sinh THPT. Và năm 2010, Thầy đã là chủ biên các bộ sách, tài liệu tham khảo do nhiều nhà xuất bản có uy tín phát hành với hơn 20 đầu sách đã xuất bản như: Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học; Phương pháp giải toán xác suất sinh học;...

Nội dung khóa học: 

Khóa học Pro A là một phần rất quan trọng trong chương trình Pro SAT – giải pháp toàn diện cho các em tham gia luyện thi kỳ thi THPT QG 2019. 

Đây là khóa học chỉ gồm các đề thi thử THPT QG, được xây dựng dưới hình thức đề thi trắc nghiệm (đề thi online) theo đúng cấu trúc của đề thi tham khảo do Bộ GD&ĐT công bố. 

Toàn bộ các bài tập trong mỗi đề thi đều có đầy đủ đáp án, lời giải chi tiết và có mã ID riêng để các em tiện tra cứu lời giải trong quá trình học tập.

Mục tiêu khóa học: 

- Làm quen với cấu trúc đề thi THPT QG 2019 môn Sinh học .
- Rèn luyện kỹ năng giải toàn bộ các dạng bài sẽ xuất hiện trong đề thi THPT QG môn Sinh học.
- Rèn luyện kỹ năng phân bổ thời gian làm bài.
- Rèn luyện tâm lý phòng thi.

Đối tượng khóa học

- Học sinh lớp 12 đang chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT QG 2019
- Học sinh ôn thi lại, ôn thi liên thông.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 01
2 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 01 (P1)
3 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 01 (P2)
4 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 02
5 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 02 (P1)
6 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 02 (P2)
7 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 03
8 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 03 (P1)
9 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 03 (P2)
10 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 04
11 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 04 (P1)
12 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 04 (P2)
13 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 05
14 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 05 (P1)
15 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 05 (P2)
16 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 06
17 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 06 (P1)
18 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 06 (P2)
19 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 07
20 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 07 (P1)
21 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 07 (P2)
22 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 08
23 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 08 (P1)
24 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 08 (P2)
25 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 09
26 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 09 (P1)
27 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 09 (P2)
28 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 10
29 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 10 (P1)
30 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 10 (P2)
31 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 11
32 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 11 (P1)
33 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 11 (P2)
34 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 12
35 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 12 (P1)
36 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 12 (P2)
37 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 13
38 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 13 (P1)
39 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 13 (P2)
40 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 14)
41 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 14 (P1)
42 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 14 (P2)
43 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 15
44 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 15 (P1)
45 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 15 (P2)
46 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 16
47 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 16 (P1)
48 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 16 (P2)
49 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 17
50 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 17 (P1)
51 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 17 (P2)
52 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 18
53 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 18 (P1)
54 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 18 (P2)
55 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 19
56 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 19 (P1)
57 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 19 (P2)
58 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 20
59 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 20 (P1)
60 Chữa Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học - Đề luyện số 20 (P2)